Rama Stotram ( By Jatayu )रामस्तोत्रं ( जटायुकृतं ) రామస్తోత్రం ( జటాయుకృతం ) ராமஸ்தோத்ரஂ ( ஜடாயுகதஂ ) ರಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ( ಜಟಾಯುಕೃತಂ ) રામસ્તોત્રં ( જટાયુકૃતં ) রামস্তোত্রং ( জটাযুকৃতং ) ରାମସ୍ତୋତ୍ରଂ ( ଜଟାଯୁକୃତଂ ) രാമസ്തോത്രം ( ജടായുകൃതം )

Stotram Info:

Author : Jatayu
Deity : Maha Vishnu > Rama
Source : Adhyatma Ramayanam
Stotram Type : Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Rama Stotram ( By Jatayu ) In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Rama Stotram ( By Jatayu ) In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Rama Stotram ( By Jatayu ) In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Rama Stotram ( By Jatayu ) In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Rama Stotram ( By Jatayu ) In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Rama Stotram ( By Jatayu ) In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Rama Stotram ( By Jatayu ) In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Rama Stotram ( By Jatayu ) In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Rama Stotram ( By Jatayu ) In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

1 : Meaning In English (source 1) | stotraratna.sathyasaibababrother…

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Download:

Source 1 : prapatti.com/slokas/mp3.html | After opening the page search for the name "Sriiramastotram"

Sample text lyrics in English:

jaTAyukRRitaM rAmastotram

{|| jaTAyukRRitaM rAmastotram ||}
jaTAyuruvAcha
agaNitaguNamaprameyamAdyaM sakalajagatsthitisaMyamAdihetum |
uparamaparamaM parAtmabhUtaM satatamahaM praNato.asmi rAmachandram || 1||

niravadhisukhamindirAkaTAkShaM kShapitasurendrachaturmukhAdiduHkham |
naravaramanishaM nato.asmi rAmaM varadamahaM varachApabANahastam || 2||

tribhuvanakamanIyarUpamIDyaM ravishatabhAsuramIhitapradAnam |
sharaNadamanishaM surAgamUle kRRitanilayaM raghunandanaM prapadye || 3||

bhavavipinadavAgninAmadheyaM bhavamukhadaivatadaivataM dayAlum |
danujapatisahasrakoTinAshaM ravitanayAsadRRishaM hariM prapadye || 4||

aviratabhavabhAvanAtidUraM bhavavimukhairmunibhiH sadaiva dRRishyam |
bhavajaladhisutAraNA~NghripotaM sharaNamahaM raghunandanaM prapadye || 5||

girishagirisutAmanonivAsaM girivaradhAriNamIhitAbhirAmam |
suravaradanujendrasevitA~NghriM suravaradaM raghunAyakaM prapadye || 6||

paradhanaparadAravarjitAnAM paraguNabhUtiShu tuShTamAnasAnAm |
parahitaniratAtmanAM susevyaM raghuvaramambujalochanaM prapadye || 7||

smitaruchiravikAsitAnanAbjamatisulabhaM surarAjanIlanIlam |
sitajalaruhachArunetrashobhaM raghupatimIshagurorguruM prapadye || 8||

harikamalajashambhurUpabhedAttvamiha vibhAsi guNatrayAnuvRRittaH |
raviriva jalapUritodapAtreShvamarapatistutipAtramIshamIDe || 9||

ratipatishatakoTisundarA~NgaM shatapathagocharabhAvanAvidUram |