Rama Stotram ( By Mahadeva )रामस्तोत्रं ( श्रीमहादेवकृतम् ) రామస్తోత్రం ( శ్రీమహాదేవకృతమ్ ) ராமஸ்தோத்ரஂ ( ஶ்ரீமஹாதேவகதம் ) ರಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ( ಶ್ರೀಮಹಾದೇವಕೃತಮ್ ) રામસ્તોત્રં ( શ્રીમહાદેવકૃતમ્ ) রামস্তোত্রং ( শ্রীমহাদেবকৃতম্ ) ରାମସ୍ତୋତ୍ରଂ ( ଶ୍ରୀମହାଦେଵକୃତମ୍ ) രാമസ്തോത്രം ( ശ്രീമഹാദേവകൃതമ് )

Stotram Info:

Author : Mahadeva
Deity : Maha Vishnu > Rama
Source : Adhyatma Ramayanam
Stotram Type : Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Rama Stotram ( By Mahadeva ) In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Rama Stotram ( By Mahadeva ) In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Rama Stotram ( By Mahadeva ) In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Rama Stotram ( By Mahadeva ) In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Rama Stotram ( By Mahadeva ) In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Rama Stotram ( By Mahadeva ) In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Rama Stotram ( By Mahadeva ) In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Rama Stotram ( By Mahadeva ) In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Rama Stotram ( By Mahadeva ) In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

1 : Meaning In English (source 1) | stotraratna.sathyasaibababrother…

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

shrIrAmastotraM shrImahAdevakRRitam

{|| shrIrAmastotraM shrImahAdevakRRitam ||}
shrI gaNeshAya namaH |
shrImahAdeva uvAchaH |
namo.astu rAmAya sashaktikAya nIlotpalashyAmalakomalAya |
kirITahArA~NgadabhUShaNAya siMhAsanasthAya mahAprabhAya || 1||

tvamAdimadhyAntavihIna ekaH sRRijasyavasyatsi cha lokajAtam |
svamAyayA tena na lipyase tvaM yatsve mukhe.ajasrarato.anavadyaH || 2||

lIlAM vidhatse guNasaMvRRitastvaM prapannabhaktAnuvidhAnahetoH |
nAnAvatAraiH suramAnuShAdyaiH pratIyase j~nAnibhireva nityam || 3||

svAMshena lokaM sakalaM vidhAya taM bibharShi cha tvaM tadadhaH phaNIshvaraH |
uparyadho bhAnvaniloDupauShadhIpravarSharUpo.avasi naikadhA jagat || 4||

tvamiha dehabhRRitAM shikhirUpaH pachasi bhaktamasheShamajasram |
pavanama~nchakarUpasahAyo jagadakhaNDamanena bibharShi || 5||

chandrasUryashikhimadhyagataM yatteja Isha chidasheShatanUnAm |
prAbhavattanubhRRitAmiha dhairyaM shauryamAtramakhilaM tava sattvam || 6||

tvaM viri~nchishivaviShNuvibhedAt kAlakarmashashisUryavibhAgAt |
vAdinAM pRRithagivesha bibhAsi brahma nishchitamananyadihaikam || 7||

matsyAdirUpeNa yathA tvamekaH shruto purANeShu cha lokasiddhaH |
tathaiva sarvaM sadayadvibhAgastvameva nAnyadbhavato vibhAti || 8||

yadyatsamutpannamanantasRRiShTAvutpatsyate yachcha bhavachcha yachcha |
na dRRishyate sthAvaraja~NgamAdau tvayA vinA.ataH parataH parastvam || 9||