Ramanatha Suprabhatamरामनाथ सुप्रभातम् రామనాథ సుప్రభాతమ్ ராமநாத ஸுப்ரபாதம் ರಾಮನಾಥ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ રામનાથ સુપ્રભાતમ્ রামনাথ সুপ্রভাতম্ ରାମନାଥ ସୁପ୍ରଭାତମ୍ രാമനാഥ സുപ്രഭാതമ്

Stotram Info:

Author : UnKnown
Deity : Shiva > Ramanatha
Source : UnKnown Source
Stotram Type : Suprabhatam

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Ramanatha Suprabhatam In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ramanatha Suprabhatam In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ramanatha Suprabhatam In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ramanatha Suprabhatam In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ramanatha Suprabhatam In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ramanatha Suprabhatam In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ramanatha Suprabhatam In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ramanatha Suprabhatam In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ramanatha Suprabhatam In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

shrIrAmanAtha-suprabhAtam

{|| shrIrAmanAtha-suprabhAtam ||}
gaNeshaM shAradAM shaMbhuM devIM durgAM cha rAghavam |
rAmanAthaM namaskRRitya suprabhAtaM karomyaham || 1||

namaste girijA-kAnta sharaNAgata-vatsala |
uttiShTha karuNAsindho sandhyAkAlaH pravartate || 2||

uttiShThottiShTha gaurIsha uttiShTha vRRiShabha-dhvaja |
uttiShTha pArvatI-nAtha trailokyaM ma~NgalaM kuru || 3||

mAtaH purAri-hRRidayAMbuja-nityavAse bhaktyA murAri-mukhapUjita-pAdayugme |
shrIshaMkarAshrita-janeShu dayArdra-chitte shrIrAmanAtha-dayite tava suprabhAtam || 4||

tava suprabhAtamamarendra-vandite nija-dIna-bhakta-varadAna-shobhite |
har-idhAtRRi-devaramaNIbhirarchite hyava rAmanAtha-dayite dayAyute || 5||

rAmAdi-bhaktanichayAstvadupAsanAya gaMgAdi-puNyasaridAhRRita-divyapuShpaiH |
Agatya pAdayugalArchana-jAgarUkAH shrIgandhamAdanavibho tava suprabhAtam || 6||

vINA-mRRida~Nga-parimaNDita-nAradAdyaiH saMgIyamAna-charitAmRRita puNyadeha |
chUDAmaNIkRRita-manohara-chandrabiMba shrIgandhamAdanavibho tava suprabhAtam || 7||

rAmeshvareti prathite pradeshe rAmaM puraskRRitya shivaM stuvanti |
aikyaM pradiShTaM shivarAmayoshcha viShNvIshamUrte tava suprabhAtam || 8||

brahmendra-viShNu-guha-vAkpati-somasUryAH mRRityu~njayAdi-charitaM bahudhA stuvanti |
vAchaspatirvadati vAsarashuddhimArAt shrIgandhamAdanavibho tava suprabhAtam || 9||

duShpaNyajAta-shishumAraNavArakaM cha yatpAvakAkhyamatipAvanamagnitIrtham |
AvAti mandamanilassaha tasya toyaiH shrIgandhamAdanavibho tava suprabhAtam || 10||