Renuka Geethamरेणुका गीतम् రేణుకా గీతమ్ ரேணுகா கீதம் ರೇಣುಕಾ ಗೀತಮ್ રેણુકા ગીતમ્ রেণুকা গীতম্ ରେଣୁକା ଗୀତମ୍ രേണുകാ ഗീതമ്

Stotram Info:

Author : Kavya Kanta Ganapathi Muni
Deity : Shakti > Renuka
Source : Single
Stotram Type : Geetham

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Renuka Geetham In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Renuka Geetham In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Renuka Geetham In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Renuka Geetham In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Renuka Geetham In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Renuka Geetham In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Renuka Geetham In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Renuka Geetham In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Renuka Geetham In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

reNukA gItam

{|| reNukA gItam ||}
shrI gaNeshAya namaH |
sura shirashcharachcharaNa reNukA | jagadadhIshvarI jayati reNukA ||

devatA shiro desha lAlitam | reNukA pAdaM dishatu me mudam ||

kuNDalIpurI maNDanaM mahaH | kimapi bhAsatAM mama sadA hRRidi ||

mastakaitavaM vastu shAshvatam | asti me sadA shastadaM hRRidi ||

AdinAri te pAdapa~Nkajam | sphuratu me manaH sarasije sadA ||

kevalaM pado sevako.asmi te | vedmi netaradveda sannute ||

hRRidaya teNunaH samuchito.aNunA | parichayo.ambikA pAdareNunA ||

pAhi mu~ncha vA pAdapa~Nkajam | tridasha sannute na tyajAmi te ||

charaNamamba te yo niShevate | punarayaM kuchau dhayati kiM kRRitI ! ||

aharaho.amba te rahasi chintayA | dhanyatAM gato nAnyadarthaye ||

smarajito yathA shirasi jAhnavI | janani reNuke manasi te kRRipA ||

amba pAhi mAM damba tApasi | pAdapa~NkajayoH Adiki~Nkaram ||

putramAtmanaH puNyakIrtane | bahukRRipe kuto mAmupekShase ||

amba saMstute jambha vairiNA |
pAhi mAmimaM magnamApadi | tattvavAdinAH sattvashAlinI ||

tvAmaje vinduH satsvarUpiNIm | tvAM prachakShate sadayavIkShite ||

vedi vedino modarUpiNIm | saMvidaM vidustvAmidaM prabhum ||

paramayoginaH paramadevate |
janani kuNDalIpura nivAsini | parashurAmavatpashya mAmimam ||