Renuka Kavacham 3रेणुकाकवचम् 3 రేణుకాకవచమ్ 3 ரேணுகாகவசம் 3 ರೇಣುಕಾಕವಚಮ್ 3 રેણુકાકવચમ્ 3 রেণুকাকবচম্ 3 ରେଣୁକାକଵଚମ୍ 3 രേണുകാകവചമ് 3

Stotram Info:

Author : Eshwara
Deity : Shakti > Renuka
Source : Damara Tantra
Stotram Type : Kavacham

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Renuka Kavacham 3 In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Renuka Kavacham 3 In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Renuka Kavacham 3 In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Renuka Kavacham 3 In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Renuka Kavacham 3 In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Renuka Kavacham 3 In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Renuka Kavacham 3 In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Renuka Kavacham 3 In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Renuka Kavacham 3 In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

reNukAkavacham 3 DAmareshvaratantre IshvarapArvatIsaMvAde

{|| reNukAkavacham 3 DAmareshvaratantre IshvarapArvatIsaMvAde ||}
|| shrI gaNeshAya namaH ||
shrI devyuvAcha
bhagavan brUhi kavachaM bhukti-mukti-pradAyakam |
trailokyamohanaM nAma kRRipayA me jagadguro ||

Ishvara uvAcha
shRRiNu devi varArohe kavachaM brahmarUpiNi |
brahmesha-pramukhAdhIsha-nArAyaNa-mukhAchyutam ||

kavachaM reNukAdevyAH yaH paThetprayato naraH |
tachChrutvA paThanAdbrahmA sRRiShTikartA.abhavatprabhuH ||

kRRiShNo dUrvAdalashyAmo devakI garbhasambhavaH |
hyatpadme reNukAM dhyAtvA RRiddhi-siddhi-phalapradAm ||

sarvAH shyAmA bhavantyetAH janArdana-vibhUtayaH |
evaM devagaNAH sarve sarvaishvaryamavApnuyuH ||

shiShyAya gurubhaktAya sAdhakAya prakAshayet |
yo dadAtyanyashiShyAya shaThAya pashurUpiNe ||

pa~nchatvaM jAyate tasya hyathavA vAtulo bhavet |
kavachasyAsya subhage yogI rudra RRiShiH svayam ||

virAT Chando nigaditaM devatA reNukA parA |
dharmArthakAmamokSheShu viniyoga udAhRRitaH ||

klIM klIM klIM me shiraH pAtu bhAlaM netrayugaM tathA |