Samvichatakamसंविच्छतकम् సంవిచ్ఛతకమ్ ஸஂவிச்சதகம் ಸಂವಿಚ್ಛತಕಮ್ સંવિચ્છતકમ્ সংবিচ্ছতকম্ ସଂଵିଚ୍ଛତକମ୍ സംവിച്ഛതകമ്

Stotram Info:

Author : Tyagaraja
Deity : Shakti > Other Devi Forms
Source : Single
Stotram Type : Others

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Samvichatakam In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Samvichatakam In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Samvichatakam In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Samvichatakam In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Samvichatakam In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Samvichatakam In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Samvichatakam In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Samvichatakam In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Samvichatakam In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

saMvichChatakam

{|| saMvichChatakam ||}
|| atha tyAgarAjavirachitam saMvichChatakam ||
yasyA nityaM charaNakamaladvandvamaishcharyabIjaM
pradhyAyanto hRRidayakamale puNyabhAjo munIndrAH |
nirdvandvaM tat samarasamaho prApya tiShThanti tasmin
tasyai devyai tapanaruchaye tattvato.astu praNAmaH || 1||

yA kalyANaguNaprasUH parashivAnandAmRRitasyandinI
bhUmAnandamayI parAparamayI tejomayI vA~NgmayI |
AdyAntArNatanUH shivAdivasudhAntAntaHprakAshAtmikA
sA saMvit sukRRitodayA sphuratu nashchitte sadA sarvagA || 2||

yasyAM protamidaM chaturdashajagat sUtre maNistomavad
yasyAM bhAti jaDaM jaDetaramidaM stambhAdivad dAruNi |
yasyAM pashyati vishvamaj~nahRRidayAH sthANau pumAMsaM yathA
sA saMvit sukRRitodayA sphuratu nashchitte sadA sarvagA || 3||

mUlauDyANagaloparodhanamahAmudrAprasannA parA
tejaHpu~njamayI sadA gatiyutA haMsI sahasrArakam |
ambhojaM parahaMsakelisadanaM yA prApya lebhe mudaM
sA saMvit sukRRitodayA sphuratu nashchitte sadA sarvagA || 4||

prANApAnaravInduyogaparamAnandaprabuddhA satI
saMsuptA shrutipatrapadmashayane sauShumnavIthyAdyutam |
varShatyasabhAnaTaM samarasAnandAmRRitaM prApya yA