Sankata Nashana Vishnu Stotramसङ्कष्टनाशनविष्णुस्तोत्रम् సఙ్కష్టనాశనవిష్ణుస్తోత్రమ్ ஸங்கஷ்டநாஶநவிஷ்ணுஸ்தோத்ரம் ಸಙ್ಕಷ್ಟನಾಶನವಿಷ್ಣುಸ್ತೋತ್ರಮ್ સઙ્કષ્ટનાશનવિષ્ણુસ્તોત્રમ્ সঙ্কষ্টনাশনবিষ্ণুস্তোত্রম্ ସଙ୍କଷ୍ଟନାଶନଵିଷ୍ଣୁସ୍ତୋତ୍ରମ୍ സങ്കഷ്ടനാശനവിഷ്ണുസ്തോത്രമ്

Stotram Info:

Author : UnKnown
Deity : Maha Vishnu > Vishnu
Source : Padma Puranam
Stotram Type : Sankatahara

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Sankata Nashana Vishnu Stotram In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Sankata Nashana Vishnu Stotram In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Sankata Nashana Vishnu Stotram In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Sankata Nashana Vishnu Stotram In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Sankata Nashana Vishnu Stotram In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Sankata Nashana Vishnu Stotram In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Sankata Nashana Vishnu Stotram In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Sankata Nashana Vishnu Stotram In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Sankata Nashana Vishnu Stotram In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

sa~NkaShTanAshanaviShNustotram padmapurANAntargatam

{|| sa~NkaShTanAshanaviShNustotram padmapurANAntargatam ||}
nArada uvAcha --
punardaityaM samAyAntaM dRRiShTvA devAH savAsavAH |
bhayaprakaMpitAH sarve viShNuM stotuM prachakramuH || 1||

devA UchuH --
namo matsyakUrmAdinAnAsvarUpaiH sadA bhaktakAryodyatAyArtihantre |
vidhAtrAdi sargasthitidhvaMsakartre gadAshaMkhapadmArihastAya te.astu || 2||

ramAvallabhAyA.asurANAM nihantre bhujaMgAriyAnAya pItAmbarAya |
makhAdikriyApAkakartre vikartre sharaNyAya tasmai natAH smo natAH smaH || 3||

namo daityasantApitAmartyaduHkhAchaladhvaMsadaMbholaye viShNave te |
bhujaMgeshatalpeshayAnAyA.arkachandradvinetrAya tasmai natAH smo natAH smaH || 4||

nArada uvAcha |
saMkaShTanAshanaM nAma stotrametatpaThennaraH |
sa kadAchinna saMkaShTaiH pIDyate kRRipayA hareH || 5||

|| iti padmapurANe pRRithunAradasaMvAde

sa~NkaShTanAshanaM nAma viShNustotraM sampUrNam ||


Proofread by PSA EASWARAN psaeaswaran at gmail.com

Please send corrections to sanskrit@cheerful.com
Last updated today