Sankatahara Ganapathi Stotramसङ्कटहर गणेशस्तोत्रं సఙ్కటహర గణేశస్తోత్రం ஸங்கடஹர கணேஶஸ்தோத்ரஂ ಸಙ್ಕಟಹರ ಗಣೇಶಸ್ತೋತ್ರಂ સઙ્કટહર ગણેશસ્તોત્રં সঙ্কটহর গণেশস্তোত্রং ସଙ୍କଟହର ଗଣେଶସ୍ତୋତ୍ରଂ സങ്കടഹര ഗണേശസ്തോത്രം

Stotram Info:

Author : Narada Rishi
Deity : Ganesh > Sankatahara Ganapathi
Source : Narada Puranam
Stotram Type : Sankatahara

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Sankatahara Ganapathi Stotram In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Sankatahara Ganapathi Stotram In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Sankatahara Ganapathi Stotram In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Sankatahara Ganapathi Stotram In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Sankatahara Ganapathi Stotram In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Sankatahara Ganapathi Stotram In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Sankatahara Ganapathi Stotram In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Sankatahara Ganapathi Stotram In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Sankatahara Ganapathi Stotram In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

1 : Meaning in English ( below stotram ) ( Source 1 ) | sanskritdocuments.org/all_pdf/ga…

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
1gaana.com/.... V.Kasi Vishwanath Sharma - Sankata Naashana Ganapathy Stothram
2gaana.com/.... Ravindra Jain - Sankat Nashak Stotra
3www.saavn.com/.... TS.Ranganathan - Sankata Naashana Ganesha Stotram
4www.saavn.com/.... Ravinder Sathe & Uma Sharma - Sankat Nashan Ganesh Stotram
5www.saavn.com/.... Ravindra Jain - Sankat Nashak Stotra
6play.raaga.com/.... TS.Ranganathan - Sankata Naashana Ganesha Stotram
7play.raaga.com/.... V.Kasi Vishwanath Sharma - Sankata Naashana Ganapathy Stothram
8play.raaga.com/.... TS.Aswini Sastry &TS.Rohini Sastry - Sankatanasana Ganesha Stothram

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
1itunes.apple.com/.... TS.Ranganathan Daily Prayers Sankata Naashana Stotram 12 ₹
2itunes.apple.com/.... V.Kasi Vishwanath Sharma Vakrathundam Sankata Naashana Ganapathy Stothram 12 ₹
3itunes.apple.com/.... TS.Aswini Sastry &TS.Rohini Sastry Gajananam Sankatanasana Ganesha Stothram 12 ₹

Sample text lyrics in English:

shrIgaNeshastotra

{|| shrIgaNeshastotra ||}
shrIgaNeshAya namaH | nArada uvAcha |
praNamya shirasA devaM gaurIputraM vinAyakam |
bhaktAvAsaM smarennityamAyuHkAmArthasiddhaye || 1||

prathamaM vakratuNDaM cha ekadantaM dvitIyakam |
tRRitIyaM kRRiShNapi~NgAkShaM gajavaktraM chaturthakam || 2||

lambodaraM pa~nchamaM cha ShaShThaM vikaTameva cha |
saptamaM vighnarAjendraM dhUmravarNaM tathAShTamam || 3||

navamaM bhAlachandraM cha dashamaM tu vinAyakam |
ekAdashaM gaNapatiM dvAdashaM tu gajAnanam || 4||

dvAdashaitAni nAmAni trisandhyaM yaH paThennaraH |
na cha vighnabhayaM tasya sarvasiddhikaraH prabhuH || 5||

vidyArthI labhate vidyAM dhanArthI labhate dhanam |
putrArthI labhate putrAnmokShArthI labhate gatim || 6||

japedgaNapatistotraM ShaDbhirmAsaiH phalaM labhet |
saMvatsareNa siddhiM cha labhate nAtra saMshayaH || 7||

aShTabhyo brAhmaNebhyashcha likhitvA yaH samarpayet |
tasya vidyA bhavetsarvA gaNeshasya prasAdataH || 8||

|| iti shrInAradapurANe saMkaTanAshanaM gaNeshastotraM sampUrNam ||

Salutations to Lord Ganesha.