Shakti Mahimna ( Tripura Mahimna ) Stotramशक्तिमहिम्न ( त्रिपुरामहिम्नस्तोत्रम् ) శక్తిమహిమ్న ( త్రిపురామహిమ్నస్తోత్రమ్ ) ஶக்திமஹிம்ந ( த்ரிபுராமஹிம்நஸ்தோத்ரம் ) ಶಕ್ತಿಮಹಿಮ್ನ ( ತ್ರಿಪುರಾಮಹಿಮ್ನಸ್ತೋತ್ರಮ್ ) શક્તિમહિમ્ન ( ત્રિપુરામહિમ્નસ્તોત્રમ્ ) শক্তিমহিম্ন ( ত্রিপুরামহিম্নস্তোত্রম্ ) ଶକ୍ତିମହିମ୍ନ ( ତ୍ରିପୁରାମହିମ୍ନସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ) ശക്തിമഹിമ്ന ( ത്രിപുരാമഹിമ്നസ്തോത്രമ് )

Stotram Info:

Author : Durvasa Rishi
Deity : Shakti > Other Devi Forms
Source : UnKnown Source
Stotram Type : Mahimna Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Shakti Mahimna ( Tripura Mahimna ) Stotram In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shakti Mahimna ( Tripura Mahimna ) Stotram In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shakti Mahimna ( Tripura Mahimna ) Stotram In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shakti Mahimna ( Tripura Mahimna ) Stotram In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shakti Mahimna ( Tripura Mahimna ) Stotram In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shakti Mahimna ( Tripura Mahimna ) Stotram In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shakti Mahimna ( Tripura Mahimna ) Stotram In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shakti Mahimna ( Tripura Mahimna ) Stotram In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shakti Mahimna ( Tripura Mahimna ) Stotram In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

1 : Meaning In English (source 1) | stotraratna.sathyasaibababrother…

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
1www.youtube.com/.... swami nirdosha - Shakti Mahimna Stotra (by Durvasha Rishi)

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

shrIshaktimahimna athavA tripurAmahimnastotram

{|| shrIshaktimahimna athavA tripurAmahimnastotram ||}
mAtaste mahimA vaktuM shivenApi na shakyate |
bhaktyAhaM stotumichChAmi prasIda mama sarvadA || 1||

shrImAtastripure parAtparatare devi trilokImahA-
saundaryArNava-manthanodbhavasudhA-prAchurya-varNojjvalam |
udyadbhAnusahasranUtanajapApuShpaprabhaM te vapuH
svAnte me sphuratu trikoNanilayaM jyotirmayaM vA~Nmayam || 2||

AdikShAnta samasta-varNa-sumaNi-prote vitAnaprabhe
brahmAdi-pratimAbhikIlita-ShaDArAbja-kakShonnate |
brahmANDAbja mahAsane janani te mUrtiM bhaje chinmayIM
sauShumnAyata-pItapa~Nkaja-mahAmadhya-trikoNasthitAm || 3||

yA bAlendu divAkarAkShimadhurA yA raktapadmAsanA
ratnAkalpa-virAjitA~Nga-latikA pUrNenduvaktrojjvalA |
AkShastraksRRiNi-pAsha-pustaka-karA yA bAlabhAnuprabhA
tAM devIM tripurAM shivaM hRRidi bhaje.abhIShTArtha siddhayai sadA || 4||

vande vAgbhavamaindavAtma-sadRRishaM vedAdi-vidyA-giro
bhAshA deshasamudbhavAH pashugatAshChandAMsi saptasvarAn |
tAlAn pa~nchamahAdhvanIn prakaTayatyAtmaprakAshena yat
tadbIjaM padavAkya-mAna-janakaM shrImAtRRike te param || 5||

trailokyasphuTa-mantra-tantra-mahimA svAtmokti-rUpaM vinA
yadbIjaM vyavahArajAlamakhilaM nAstyeva mAtastava |