Shaligrama Stotramशालिग्रामस्तोत्रम् శాలిగ్రామస్తోత్రమ్ ஶாலிக்ராமஸ்தோத்ரம் ಶಾಲಿಗ್ರಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ શાલિગ્રામસ્તોત્રમ્ শালিগ্রামস্তোত্রম্ ଶାଲିଗ୍ରାମସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ശാലിഗ്രാമസ്തോത്രമ്

Stotram Info:

Author : Krishna
Deity : Maha Vishnu > Shaligrama
Source : Bhavishya Purana
Stotram Type : Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Shaligrama Stotram In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shaligrama Stotram In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shaligrama Stotram In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shaligrama Stotram In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shaligrama Stotram In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shaligrama Stotram In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shaligrama Stotram In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shaligrama Stotram In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shaligrama Stotram In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Download:

Source 1 : prapatti.com/slokas/mp3.html | After opening the page search for the name "Shaaligraama Stotram"

Sample text lyrics in English:

shAligrAmastotram

{|| shAligrAmastotram ||}
shrI gaNeshAya namaH |
asya shrIshAligrAmastotramantrasya shrIbhagavAn RRiShiH,
nArAyaNo devatA, anuShTup ChandaH,
shrIshAligrAmastotramantrajape viniyogaH ||

yudhiShThira uvAcha |
shrIdevadeva devesha devatArchanamuttamam |
tatsarvaM shrotumichChAmi brUhi me puruShottama || 1||

shrIbhagavAnuvAcha |
gaNDakyAM chottare tIre girirAjasya dakShiNe |
dashayojanavistIrNA mahAkShetravasundharA || 2||

shAligrAmo bhaveddevo devI dvArAvatI bhavet |
ubhayoH sa~Ngamo yatra muktistatra na saMshayaH || 3||

shAligrAmashilA yatra yatra dvArAvatI shilA |
ubhayoH sa~Ngamo yatra muktistatra na saMshayaH || 4||

AjanmakRRitapApAnAM prAyashchittaM ya ichChati |
shAligrAmashilAvAri pApahAri namo.astu te || 5||

akAlamRRityuharaNaM sarvavyAdhivinAshanam |
viShNoH pAdodakaM pItvA shirasA dhArayAmyaham || 6||

sha~Nkhamadhye sthitaM toyaM bhrAmitaM keshavopari |
a~NgalagnaM manuShyANAM brahmahatyAdikaM dahet || 7||