Shanaishchara Stotramशनैश्चरस्तोत्रम् శనైశ్చరస్తోత్రమ్ ஶநைஶ்சரஸ்தோத்ரம் ಶನೈಶ್ಚರಸ್ತೋತ್ರಮ್ શનૈશ્ચરસ્તોત્રમ્ শনৈশ্চরস্তোত্রম্ ଶନୈଶ୍ଚରସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ശനൈശ്ചരസ്തോത്രമ്

Stotram Info:

Author : Dasaratha
Deity : Navagraha > Shani
Source : Brahmanda Puranam
Stotram Type : Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Shanaishchara Stotram In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shanaishchara Stotram In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shanaishchara Stotram In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shanaishchara Stotram In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shanaishchara Stotram In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shanaishchara Stotram In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shanaishchara Stotram In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shanaishchara Stotram In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shanaishchara Stotram In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

1 : Meaning In English (source 1) | astrojyoti.com/dasarathashanisto…

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
1gaana.com/.... R.Vedavalli - Shanaishchara Stotram ( Prayers For Nine Planets Navagraha Stotram )

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
1itunes.apple.com/.... R.Vedavalli Prayers For Nine Planets Navagraha Stotram Shanaishchara Stotram 12 ₹

Sample text lyrics in English:

shanaishcharastotram

{|| shanaishcharastotram ||}
shrIgaNeshAya namaH ||

asya shrIshanaishcharastotrasya | dasharatha RRiShiH |
shanaishcharo devatA | triShTup ChandaH ||

shanaishcharaprItyartha jape viniyogaH |
dasharatha uvAcha ||

koNo.antako raudrayamo.atha babhruH kRRiShNaH shaniH piMgalamandasauriH |
nityaM smRRito yo harate cha pIDAM tasmai namaH shrIravinandanAya || 1||

surAsurAH kiMpuruShoragendrA gandharvavidyAdharapannagAshcha |
pIDyanti sarve viShamasthitena tasmai namaH shrIravinandanAya || 2||

narA narendrAH pashavo mRRigendrA vanyAshcha ye kITapataMgabhRRi~NgAH |
pIDyanti sarve viShamasthitena tasmai namaH shrIravinandanAya || 3||

deshAshcha durgANi vanAni yatra senAniveshAH purapattanAni |
pIDyanti sarve viShamasthitena tasmai namaH shrIravinandanAya || 4||

tilairyavairmAShaguDAnnadAnairlohena nIlAmbaradAnato vA |
prINAti mantrairnijavAsare cha tasmai namaH shrIravinandanAya || 5||

prayAgakUle yamunAtaTe cha sarasvatIpuNyajale guhAyAm |
yo yoginAM dhyAnagato.api sUkShmastasmai namaH shrIravinandanAya || 6||

anyapradeshAtsvagRRihaM praviShTastadIyavAre sa naraH sukhI syAt |
gRRihAd gato yo na punaH prayAti tasmai namaH shrIravinandanAya || 7||

sraShTA svayaMbhUrbhuvanatrayasya trAtA harIsho harate pinAkI |