Shanti Stavamशान्तिस्तवः శాన్తిస్తవః ஶாந்திஸ்தவஃ ಶಾನ್ತಿಸ್ತವಃ શાન્તિસ્તવઃ শান্তিস্তবঃ ଶାନ୍ତିସ୍ତଵଃ ശാന്തിസ്തവഃ

Stotram Info:

Author : Tyagaraja
Deity : Shakti > Other Devi Forms
Source : Single
Stotram Type : Stavam

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Shanti Stavam In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shanti Stavam In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shanti Stavam In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shanti Stavam In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shanti Stavam In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shanti Stavam In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shanti Stavam In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shanti Stavam In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shanti Stavam In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

shAntistavaH

{|| shAntistavaH ||}
|| tyAgarAjavirachitaH||
svAnandamandahasitAM shivavAmabhAgAM
bhRRi~NgAvalIkachabharAkalitendumaulim |
shyAmAM vishAlanayanAmatikomalA~NgIM
vande smarArimahilAM varadAM shivAkhyAm || 1||

kAladeshakalanAvivarjitA svechChayaiva bhuvanAnyajIjanat |
krIDati svayamanekabhUmikA sA shivAhamiti shAntimAshraye || 2||

svaprakAshashivashaktirUpiNI sarvabhUtahRRidayAbjahaMsikA |
niShprakArasukhachandrachandrikA sA shivAhamiti shAntimAshraye || 3||

sarvabhUtahRRidayaprachodikA sharvaviShNunikhilAtmarUpiNI |
nirvikArarasarUpalakShitA sA shivAhamiti shAntimAshraye || 4||

yA parAdivachasAmagocharA rUpanAmarahitA parA varA |
yA trayIpramukhamArgadarshinI sA shivAhamiti shAntimAshraye || 5||

nirmamA nikhilalokarakShaNI karmakANDaphaladAnakAmadhuk |
AptakAmadhiShaNAtmarUpiNI sA shivAhamiti shAntimAshraye || 6||

pa~nchakoshaghanamuktachandrikA pa~nchabhUtajaDavishvadIpikA |
pa~nchamUrtiravabindunAyikA sA shivAhamiti shAntimAshraye || 7||

chidvilAsajagadekarUpiNI hyastibhAtisukharUpasattayA |
ShaDvikArarahitA nirAshrayA sA shivAhamiti shAntimAshraye || 8||

yAgayogajapahomakarmabhirnaiva jAtu paramA hi labhyate |