Shiva Aratiशिव आरती శివ ఆరతీ ஶிவ ஆரதீ ಶಿವ ಆರತೀ શિવ આરતી শিব আরতী ଶିଵ ଆରତୀ ശിവ ആരതീ

Stotram Info:

Author : UnKnown
Deity : Shiva
Source : UnKnown Source
Stotram Type : Arati

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Shiva Arati In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shiva Arati In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shiva Arati In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shiva Arati In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shiva Arati In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shiva Arati In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shiva Arati In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shiva Arati In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shiva Arati In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

1 : Meaning In English (source 1) | stutimandal.com/new/poemgen.php?…

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

shrIshiva AratI

{|| shrIshiva AratI ||}
sarveshaM parameshaM shrIpArvatIshaM vande.ahaM vishveshaM shrIpannagesham |
shrIsAmbaM shambhuM shivaM trailokyapUjyaM vande.ahaM trainetraM shrIkaMThamIsham || 1||

bhasmAmbaradharamIshaM surapArijAtaM bilvArchitapadayugalaM somaM somesham |
jagadAlayaparishobhitadevaM paramAtmaM vande.ahaM shivasha~NkaramIshaM devesham || 2||

kailAsapriyavAsaM karuNAkaramIshaM kAtyAyanIvilasitapriyavAmabhAgam |
praNavArchitamAtmArchitaM saMsevitarUpaM vande.ahaM shivasha~NkaramIshaM devesham || 3||

manmathanijamadadahanaM dAkShAyanIshaM nirguNaguNasaMbharitaM kaivalyapuruSham |
bhaktAnugrahavigrahamAnandajaikaM vande.ahaM shivasha~NkaramIshaM devesham || 4||

suragaMgAsamplAvitapAvananijashikharaM samabhUShitashashibimbaM jaTAdharaM devam |
niratojjvaladAvAnalanayanaphAlabhAgaM vande.ahaM shivasha~NkaramIshaM devesham || 5||

shashisUryanetradvayamArAdhyapuruShaM surakinnarapannagamayamIshaM saMkAsham |
sharavaNabhavasampUjitanijapAdapadmaM vande.ahaM shivasha~NkaramIshaM devesham || 6||

shrIshailapuravAsaM IshaM mallIshaM shrIkAlahastIshaM svarNamukhIvAsam |
kA~nchIpuramIshaM shrIkAmAkShItejaM vande.ahaM shivasha~NkaramIshaM devesham || 7||

tripurAntakamIshaM aruNAchaleshaM dakShiNAmUrtiM guruM lokapUjyam |
chidambarapuravAsaM pa~nchaliMgamUrtiM vande.ahaM shivasha~NkaramIshaM devesham || 8||

jyotirmayashubhaliMgaM sa~NkhyAtrayanATyaM trayIvedyamAdyaM pa~nchAnanamIsham |
vedAdbhutagAtraM vedArNavajanitaM vedAgraM vishvAgraM shrIvishvanAtham || 9||