Shiva Sahasranama Stotram ( Linga Puranam )शिवसहस्रनामस्तोत्रम् ( लिङ्गपुराणान्तर्गत ) శివసహస్రనామస్తోత్రమ్ ( లిఙ్గపురాణాన్తర్గత ) ஶிவஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ( லிங்கபுராணாந்தர்கத ) ಶಿವಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ( ಲಿಙ್ಗಪುರಾಣಾನ್ತರ್ಗತ ) શિવસહસ્રનામસ્તોત્રમ્ ( લિઙ્ગપુરાણાન્તર્ગત ) শিবসহস্রনামস্তোত্রম্ ( লিঙ্গপুরাণান্তর্গত ) ଶିଵସହସ୍ରନାମସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ( ଲିଙ୍ଗପୁରାଣାନ୍ତର୍ଗତ ) ശിവസഹസ്രനാമസ്തോത്രമ് ( ലിങ്ഗപുരാണാന്തര്ഗത )

Stotram Info:

Author : Vishnu
Deity : Shiva
Source : Linga Puranam
Stotram Type : Sahasra Nama Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Shiva Sahasranama Stotram ( Linga Puranam ) In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shiva Sahasranama Stotram ( Linga Puranam ) In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shiva Sahasranama Stotram ( Linga Puranam ) In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shiva Sahasranama Stotram ( Linga Puranam ) In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shiva Sahasranama Stotram ( Linga Puranam ) In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shiva Sahasranama Stotram ( Linga Puranam ) In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shiva Sahasranama Stotram ( Linga Puranam ) In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shiva Sahasranama Stotram ( Linga Puranam ) In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shiva Sahasranama Stotram ( Linga Puranam ) In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

shrIshivasahasranAmastotram liMgapurANAntargata

{|| shrIshivasahasranAmastotram liMgapurANAntargata ||}
atha li~NgapurANAntargata-shrIshivasahasranAmastotramantraiH
abhiShekaH |
OM |
RRiShaya UchuH -
kathaM devena vai sUta devadevAnmaheshvarAt |
sudarshanAkhyaM vai labdhaM vaktumarhasi viShNunA || 1||

sUta uvAcha -
devAnAmasurendrANAmabhavachcha sudAruNaH |
sarveShAmeva bhUtAnAM vinAshakaraNo mahAn || 2||

te devAH shaktimushalaiH sAyakairnataparvabhiH |
prabhidyamAnAH kuntaishcha dudruvurbhayavihvalAH || 3||

parAjitAstadA devA devadeveshvaraM harim |
praNemustaM sureshAnaM shokasaMvignamAnasAH || 4||

tAn samIkShyAtha bhagavAndevadeveshvaro hariH |
praNipatya sthitAndevAnidaM vachanamabravIt || 5||

vatsAH kimiti vai devAshchyutAla~NkAravikramAH |
samAgatAH sasaMtApA vaktumarhatha suvratAH || 6||

tasya tadvachanaM shrutvA tathAbhUtAH surottamAH |
praNamyAhuryathAvRRittaM devadevAya viShNave || 7||

bhagavandevadevesha viShNo jiShNo janArdana |