Shiva Sahasranama Stotram ( Mahabharat ) Variation 1शिवसहस्रनामस्तोत्रम् 1 ( महाभारत् ) శివసహస్రనామస్తోత్రమ్ 1 ( మహాభారత్ ) ஶிவஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் 1 ( மஹாபாரத் ) ಶಿವಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ 1 ( ಮಹಾಭಾರತ್ ) શિવસહસ્રનામસ્તોત્રમ્ 1 ( મહાભારત્ ) শিবসহস্রনামস্তোত্রম্ 1 ( মহাভারত্ ) ଶିଵସହସ୍ରନାମସ୍ତୋତ୍ରମ୍ 1 ( ମହାଭାରତ୍ ) ശിവസഹസ്രനാമസ്തോത്രമ് 1 ( മഹാഭാരത് )

Stotram Info:

Author : UnKnown
Deity : Shiva
Source : Mahabharat
Stotram Type : Sahasra Nama Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Shiva Sahasranama Stotram ( Mahabharat ) Variation 1 In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shiva Sahasranama Stotram ( Mahabharat ) Variation 1 In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shiva Sahasranama Stotram ( Mahabharat ) Variation 1 In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shiva Sahasranama Stotram ( Mahabharat ) Variation 1 In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shiva Sahasranama Stotram ( Mahabharat ) Variation 1 In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shiva Sahasranama Stotram ( Mahabharat ) Variation 1 In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shiva Sahasranama Stotram ( Mahabharat ) Variation 1 In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shiva Sahasranama Stotram ( Mahabharat ) Variation 1 In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shiva Sahasranama Stotram ( Mahabharat ) Variation 1 In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Download:

Source 1 : shaivam.org/gallery/audio/sk_sto… | After opening the page search for the name "Shiva Sahasranamam"

Sample text lyrics in English:

shrIshivasahasranAmastotram 1

{|| shrIshivasahasranAmastotram 1 ||}
|| atha shrI shiva sahasranAma stotram ||
OM sthiraH sthANuH prabhurbhImaH pravaro varado varaH |
sarvAtmA sarvavikhyAtaH sarvaH sarvakaro bhavaH || 1||

jaTI charmI shikhaNDI cha sarvAMgaH sarvabhAvanaH |
harashcha hariNAkShashcha sarvabhUtaharaH prabhuH || 2||

pravRRittishcha nivRRittishcha niyataH shAshvato dhruvaH |
shmashAnavAsI bhagavAn khacharo gocharo.ardanaH || 3||

abhivAdyo mahAkarmA tapasvI bhUtabhAvanaH |
unmattaveShaprachChannaH sarvalokaprajApatiH || 4||

mahArUpo mahAkAyo vRRiSharUpo mahAyashAH |
mahAtmA sarvabhUtAtmA vishvarUpo mahAhanuH || 5||

lokapAlo.antarhitAtmA prasAdo hayagardabhiH |
pavitraM cha mahAMshchaiva niyamo niyamAshritaH || 6||

sarvakarmA svayaMbhUta AdirAdikaro nidhiH |
sahasrAkSho vishAlAkShaH somo nakShatrasAdhakaH || 7||

chandraH sUryaH shaniH keturgraho grahapatirvaraH |
atriratryAnamaskartA mRRigabANArpaNo.anaghaH || 8||

mahAtapA ghoratapA adIno dInasAdhakaH |
saMvatsarakaro mantraH pramANaM paramaM tapaH || 9||

yogI yojyo mahAbIjo mahAretA mahAbalaH |