Shiva Sahasranama Stotram ( Rudrayamala Tantram )शिवसहस्रनामस्तोत्रम् ( रुद्रयामल तंत्र ) శివసహస్రనామస్తోత్రమ్ ( రుద్రయామల తంత్ర ) ஶிவஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ( ருத்ரயாமல தஂத்ர ) ಶಿವಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ( ರುದ್ರಯಾಮಲ ತಂತ್ರ ) શિવસહસ્રનામસ્તોત્રમ્ ( રુદ્રયામલ તંત્ર ) শিবসহস্রনামস্তোত্রম্ ( রুদ্রযামল তংত্র ) ଶିଵସହସ୍ରନାମସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ( ରୁଦ୍ରଯାମଲ ତଂତ୍ର ) ശിവസഹസ്രനാമസ്തോത്രമ് ( രുദ്രയാമല തംത്ര )

Stotram Info:

Author : UnKnown
Deity : Shiva
Source : Rudrayamala Tantram
Stotram Type : Sahasra Nama Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Shiva Sahasranama Stotram ( Rudrayamala Tantram ) In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shiva Sahasranama Stotram ( Rudrayamala Tantram ) In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shiva Sahasranama Stotram ( Rudrayamala Tantram ) In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shiva Sahasranama Stotram ( Rudrayamala Tantram ) In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shiva Sahasranama Stotram ( Rudrayamala Tantram ) In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shiva Sahasranama Stotram ( Rudrayamala Tantram ) In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shiva Sahasranama Stotram ( Rudrayamala Tantram ) In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shiva Sahasranama Stotram ( Rudrayamala Tantram ) In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shiva Sahasranama Stotram ( Rudrayamala Tantram ) In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

shrIshivasahasranAmastotram

{|| shrIshivasahasranAmastotram ||}
OM shrI gaNeshAya namaH |
pUrvapIThikA
OMkAranilayaM devaM gajavaktraM chaturbhujam |
pichaNDilamahaM vande sarvavighnopashAntaye ||

shrutismRRitipurANAnAmAlayaM karuNAlayam |
namAmi bhagavatpAdashaMkaraM lokashaMkaram ||

shaMkaraM shaMkarAchAryaM keshavaM bAdarAyaNam |
sUtrabhAShyakRRitau vande bhagavantau punaHpunaH ||

vande shambhumumApatiM suraguruM vande jagatkAraNaM
vande pannagabhUShaNaM mRRigadharaM vande pashUnAMpatim |
vande sUryashashAMkavahninayanaM vande mukundapriyaM
vande bhaktajanAshrayaM cha varadaM vande shivaM shaMkaram ||

tava tattvaM na jAnAmi kIdRRisho.asi maheshvara |
yAdRRisho.asi mahAdeva tAdRRishAya namo namaH ||

RRiShaya UchuH
sUta vedArthatattvaj~na shivadhyAnaparAyaNa |
muktyupAyaM vadAsmabhyaM kRRipAlo munisattama || 1||

kaH sevyaH sarvadeveShu ko vA japyo manuH sadA |
sthAtavyaM kutra vA nityaM kiM vA sarvArthasAdhakam || 2||

shrI sUta uvAcha