Shiva Sahasranama Stotram ( Vayu Puranam )शिवसहस्रनामस्तोत्रं ( वायुपुराणे ) శివసహస్రనామస్తోత్రం ( వాయుపురాణే ) ஶிவஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரஂ ( வாயுபுராணே ) ಶಿವಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ( ವಾಯುಪುರಾಣೇ ) શિવસહસ્રનામસ્તોત્રં ( વાયુપુરાણે ) শিবসহস্রনামস্তোত্রং ( বাযুপুরাণে ) ଶିଵସହସ୍ରନାମସ୍ତୋତ୍ରଂ ( ଵାଯୁପୁରାଣେ ) ശിവസഹസ്രനാമസ്തോത്രം ( വായുപുരാണേ )

Stotram Info:

Author : Daksha
Deity : Shiva
Source : Vayu Puranam
Stotram Type : Sahasra Nama Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Shiva Sahasranama Stotram ( Vayu Puranam ) In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shiva Sahasranama Stotram ( Vayu Puranam ) In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shiva Sahasranama Stotram ( Vayu Puranam ) In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shiva Sahasranama Stotram ( Vayu Puranam ) In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shiva Sahasranama Stotram ( Vayu Puranam ) In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shiva Sahasranama Stotram ( Vayu Puranam ) In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shiva Sahasranama Stotram ( Vayu Puranam ) In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shiva Sahasranama Stotram ( Vayu Puranam ) In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shiva Sahasranama Stotram ( Vayu Puranam ) In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

shrIshivasahasranAmastotraM vAyupurANe adhyAya 3

{|| shrIshivasahasranAmastotraM vAyupurANe adhyAya 30 ||}
|| dakSha uvAcha ||
namaste devadevesha devAribalasUdana |
devendra hyamarashreShTha devadAnavapUjita || 30.180||

sahasrAkSha virUpAkSha tryakSha yakShAdhipapriya |
sarvataH pANipAdastvaM sarvato.akShishiromukhaH |
sarvataH shrutimAn loke sarvAnAvRRitya tiShThasi || 30.181||

sha~NkukarNa mahAkarNa kumbhakarNArNavAlaya |
gajendrakarNa gokarNa pANikarNa namo.astu te || 30.182||

shatodara shatAvartta shatajihva shatAnana |
gAyanti tvAM gAyatriNo hyarchchayanti tathArchchinaH || 30.183||

devadAnavagoptA cha brahmA cha tvaM shatakratuH |
mUrttIshastvaM mahAmUrte samudrAmbu dharAya cha || 30.184||

sarvA hyasmin devatAste gAvo goShTha ivAsate |
sharIrante prapashyAmi somamagniM jaleshvaram || 30.185||

Adityamatha viShNu~ncha brahmANaM sabRRihaspatim |
kriyA kAryyaM kAraNa~ncha karttA karaNameva cha || 30.186||

asachcha sadasachchaiva tathaiva prabhavAvyayam |
namo bhavAya sharvAya rudrAya varadAya cha || 30.187||

pashUnAM pataye chaiva namastvandhakaghAtine |
trijaTAya trishIrShAya trishUlavaradhAriNe || 30.188||