Shiva Stotram ( Swami Vivekananda krutha )शिवस्तोत्रम् ( स्वामी विवेकानन्दविरचितम् ) శివస్తోత్రమ్ ( స్వామీ వివేకానన్దవిరచితమ్ ) ஶிவஸ்தோத்ரம் ( ஸ்வாமீ விவேகாநந்தவிரசிதம் ) ಶಿವಸ್ತೋತ್ರಮ್ ( ಸ್ವಾಮೀ ವಿವೇಕಾನನ್ದವಿರಚಿತಮ್ ) શિવસ્તોત્રમ્ ( સ્વામી વિવેકાનન્દવિરચિતમ્ ) শিবস্তোত্রম্ ( স্বামী বিবেকানন্দবিরচিতম্ ) ଶିଵସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ( ସ୍ଵାମୀ ଵିଵେକାନନ୍ଦଵିରଚିତମ୍ ) ശിവസ്തോത്രമ് ( സ്വാമീ വിവേകാനന്ദവിരചിതമ് )

Stotram Info:

Author : Swami Vivekananda
Deity : Shiva
Source : Single
Stotram Type : Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Shiva Stotram ( Swami Vivekananda krutha ) In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shiva Stotram ( Swami Vivekananda krutha ) In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shiva Stotram ( Swami Vivekananda krutha ) In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shiva Stotram ( Swami Vivekananda krutha ) In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shiva Stotram ( Swami Vivekananda krutha ) In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shiva Stotram ( Swami Vivekananda krutha ) In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shiva Stotram ( Swami Vivekananda krutha ) In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shiva Stotram ( Swami Vivekananda krutha ) In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shiva Stotram ( Swami Vivekananda krutha ) In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

shrIshivastotram - svAmI vivekAnandavirachitam

{|| shrIshivastotram - svAmI vivekAnandavirachitam ||}
OM namaH shivAya |
nikhilabhuvanajanmasthamabha~NgaprarohAH
akalitamahimAnaH kalpitA yatra tasmin |
suvimalagaganAbhe IshasaMsthe.apyanIshe
mama bhavatu bhave.asmin bhAsuro bhAvabandhaH ||

nihatanikhilamohe.adhIshatA yatra rUDhA
prakaTitaparapremnA yo mahAdeva saMj~naH |
ashithilaparirambhaH premarUpasya yasya
praNayati hRRidi vishvaM vyAjamAtraM vibhutvam ||

vahati vipulavAtaH pUrva saMskArarUpaH
pramathati balavRRiMdaM ghUrNitevormimAlA |
prachalati khalu yugmaM yuShmadasmatpratItam
ativikalitarUpaM naumi chittaM shivastham ||

janakajanitabhAvo vRRittayaH saMskRRitAshcha
agaNanabahurUpA yatra eko yathArthaH |
shamitavikRRitavAte yatra nAMtarbahishcha
tamahaha haramauDe chittavRRitternirodham ||

galitatimiramAlaH shubhratejaHprakAshaH
dhavalakamalashobhaH j~nAnapu~njATTahAsaH |
yamijanahRRidigamyaH niShkalaM dhyAyamAnaH