Shivamide Stavaratnamशिवमीडेस्तवरत्नम् శివమీడేస్తవరత్నమ్ ஶிவமீடேஸ்தவரத்நம் ಶಿವಮೀಡೇಸ್ತವರತ್ನಮ್ શિવમીડેસ્તવરત્નમ્ শিবমীডেস্তবরত্নম্ ଶିଵମୀଡେସ୍ତଵରତ୍ନମ୍ ശിവമീഡേസ്തവരത്നമ്

Stotram Info:

Author : Tyagaraja
Deity : Shiva
Source : Single
Stotram Type : Stavaratnam

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Shivamide Stavaratnam In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shivamide Stavaratnam In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shivamide Stavaratnam In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shivamide Stavaratnam In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shivamide Stavaratnam In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shivamide Stavaratnam In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shivamide Stavaratnam In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shivamide Stavaratnam In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shivamide Stavaratnam In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

shrIshivamIDestavaratnam

{|| shrIshivamIDestavaratnam ||}
svaprakAshashivarUpasadguruM niShprakAshajaDachaityabhAsakam |
aprameyasuguNAmRRitAlayaM saMsmarAmi hRRidi nityamadbhutam || 1||

yaH krIDArthaM vishvamasheShaM nijashaktyA
sRRiShTvA svasmin krIDati devo.apyanavadyaH |
nistraiguNyo mAyikabhUmivyatiriktaH
taM sarvAghadhvaMsakamAdyaM shivamIDe || 2||

eko devo bhAti tara~NgeShviva bhAnuH
nAnAbhUteShvAtmasu sarveShvapi nityam |
shuddho buddho nirmalarUpo niravadyaH
taM sarvAghadhvaMsakamAdyaM shivamIDe || 3||

devAdhIshaM sarvavareNyaM hRRidayAbje
nityaM dhyAtvA yogivarA yaM dRRiDhabhaktyA |
shuddhA bhUtvA yAnti bhavAbdhiM na punaste
taM sarvAghadhvaMsakamAdyaM shivamIDe || 4||

shrautaiH smArtaiH karmashataishchapi ya Isho
durvij~neyaH kalpashataM tairjaDarUpaiH |
saMvidrUpasvaikavichArAdadhigamyaH
taM sarvAghadhvaMsakamAdyaM shivamIDe || 5||

karmAdhyakShaH kAmijanAnAM phaladAtA
kartRRitvAhaMkAravimukto nirapekShaH |