Shivananda Lahari शिवानन्दलहरी శివానన్దలహరీ ஶிவாநந்தலஹரீ ಶಿವಾನನ್ದಲಹರೀ શિવાનન્દલહરી শিবানন্দলহরী ଶିଵାନନ୍ଦଲହରୀ ശിവാനന്ദലഹരീ

Stotram Info:

Author : Sri Adi Shankaracharya Swami
Deity : Shiva
Source : Single
Stotram Type : Lahari

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Shivananda Lahari In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shivananda Lahari In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shivananda Lahari In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shivananda Lahari In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shivananda Lahari In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shivananda Lahari In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shivananda Lahari In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shivananda Lahari In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shivananda Lahari In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

1 : Meaning In English (source 1) | shaivam.org/english/sen_shivaana…
2 : Meaning In English & Tamil (source 2) | vidyavrikshah.org/SIVANANDALAHAR…
3 : Meaning In Telugu (source 1) | youtube.com/playlist?list=PLi2sy…

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
1gaana.com/.... Mambalam Sisters - Shivananda Lahari ( Shivananda Lahari )
2gaana.com/.... C.Saroja & C.Lalitha - Shivananda Lahari ( Shivananda Lahari )
3gaana.com/.... Gopika Poornima - Sivananda Lahari ( Sivananda Lahari )
4www.saavn.com/.... Mambalam Sisters - Shivananda Lahari
5www.saavn.com/.... Gopika Poornima - Sivananda Lahari
6www.saavn.com/.... R. Chhayadevi - Sivananda Lahari

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
1itunes.apple.com/.... Mambalam Sisters Shivananda Lahari Shivananda Lahari 120 ₹
2itunes.apple.com/.... Bombay Saradha Adhishankarar's Sivananda Lahari Sivananda Lahari 100 ₹
3itunes.apple.com/.... Gopika Poornima Sivananda Lahari Sivananda Lahari 120 ₹
4itunes.apple.com/.... Prof.Thiagarajan & Sanskrit Scholars Adisankaracharya’s - Sivananda Lahari Sivananda Lahari 120 ₹

Download:

Source 1 : shaivam.org/gallery/audio/sk_sto… | After opening the page search for the name "Shivanandalahari - 01"
Source 2 : shaivam.org/gallery/audio/sk_sto… | After opening the page search for the name "Shivanandalahari - 02"
Source 3 : shaivam.org/gallery/audio/sk_sto… | After opening the page search for the name "Shivanandalahari - 03"

Sample text lyrics in English:

shrIshivAnanda laharI

{|| shrIshivAnanda laharI ||}
shivAnandalaharI
Encoded and proofread by P . P . Narayanaswami at
swami at math.mun.ca

kalAbhyAM chUDAla~NkRRitashashikalAbhyAM nijatapaH-
phalAbhyAM bhakteShu prakaTitaphalAbhyAM bhavatu me |
shivAbhyAmastokatribhuvanashivAbhyAM hRRidi puna-
rbhavAbhyAmAnandasphuradanubhavAbhyAM natiriyam || 1||

galantI shaMbho tvachcharitasaritaH kilbiSharajo
dalantI dhIkulyAsaraNiShu patantI vijayatAm |
dishantI saMsArabhramaNaparitApopashamanaM
vasantI machchetohRRidabhuvi shivAnandalaharI || 2||

trayIvedyaM hRRidyaM tripuraharamAdyaM trinayanaM
jaTAbhArodAraM chaladuragahAraM mRRigadharam |
mahAdevaM devaM mayi sadayabhAvaM pashupatiM
chidAlambaM sAmbaM shivamativiDambaM hRRidi bhaje || 3||

sahasraM vartante jagati vibudhAH kShudraphaladA
na manye svapne vA tadanusaraNaM tatkRRitaphalam |
haribrahmAdInAmApi nikaTabhAjAmasulabhaM
chiraM yAche shaMbho tava padAMbhojabhajanam || 4||