Shivashtakam ( Version 2 )शिवाष्टकं ( 1 ) శివాష్టకం ( 1 ) ஶிவாஷ்டகஂ ( 1 ) ಶಿವಾಷ್ಟಕಂ ( 1 ) શિવાષ્ટકં ( 1 ) শিবাষ্টকং ( 1 ) ଶିଵାଷ୍ଟକଂ ( 1 ) ശിവാഷ്ടകം ( 1 )

Stotram Info:

Author : Sri Adi Shankaracharya Swami
Deity : Shiva
Source : Single
Stotram Type : Ashtakam

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Shivashtakam ( Version 2 ) In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shivashtakam ( Version 2 ) In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shivashtakam ( Version 2 ) In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shivashtakam ( Version 2 ) In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shivashtakam ( Version 2 ) In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shivashtakam ( Version 2 ) In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shivashtakam ( Version 2 ) In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shivashtakam ( Version 2 ) In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shivashtakam ( Version 2 ) In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

1 : Meaning In English (source 1) | stutimandal.com/new/poemgen.php?…

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
1gaana.com/.... Uma Mohan & G. Ghayathri Devi & Ramya - Shivashtakam
2gaana.com/.... Nithyasree Mahadevan - Shivashtakam
3gaana.com/.... TS.Ranganathan - Shivaashtakam
4gaana.com/.... Nithya Shree - Shivashtakam
5gaana.com/.... OS.Arun - Shivashtakam
6gaana.com/.... Participants Of South India Female Choir - Shivaashtakam
7gaana.com/.... Madhu Balakrishna - Shivaashtakam
8gaana.com/.... TL.Maharajan - Shivaashtakam
9gaana.com/.... Gayathri Ashokan - Shiv Ashtakam Stotra Prabhum Praannaatham
10gaana.com/.... SP.Balasubrahamanyam - Sivashtakam
11gaana.com/.... SP.Balasubrahamanyam - Sivashtakam
12gaana.com/.... CS.Ramesh - Sivastakam
13gaana.com/.... Parthu - Sivashtakam
14gaana.com/.... Ramu - Sivashtakam
15www.saavn.com/.... Uma Mohan & G. Ghayathri Devi & Ramya - Shivashtakam
16www.saavn.com/.... Mano - Shivashtakam
17www.saavn.com/.... TS.Ranganathan - Shivashtakam
18www.saavn.com/.... N Pardha Saradhi - Shivashtakam
19www.saavn.com/.... Biju Narayan - Shivashtakam
20www.saavn.com/.... Pravin Godkhindi - Shivashtakam
21www.saavn.com/.... Suresh Wadkar & Ravindra Sathe - Shree Shivashtakam
22www.saavn.com/.... Rama Jagannath - Shivashtakamu
23www.saavn.com/.... R Chaya Devi - Sivaashtakam
24play.raaga.com/.... Unnikrishnan - Shivaashtakam
25play.raaga.com/.... Kasinath Vishwanath Sharma - Shivaashtakam
26play.raaga.com/.... Kunnakudi Vaidyanathan - Sivashtakam
27play.raaga.com/.... Parthasaradhi - Shivashtakam
28play.raaga.com/.... Mano - Shivashtakam
29play.raaga.com/.... Sri Ram - Sivashtakam
30play.raaga.com/.... S P Balasubrahamanyam - Sivashtakam

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
1itunes.apple.com/.... TS.Ranganathan Shiva Stuti Shivaashtakam 12 ₹
2itunes.apple.com/.... Pujya Bhaishree Rameshbhai Shiv Mala, Vol. 2 Shiva Ashtakam - ₹
3itunes.apple.com/.... Participants of South India Female Choir Divine Chants - Shiva Shivaashtakam 12 ₹
4itunes.apple.com/.... Sai Madhukar Shraavan Maas, Vol. 2 Shivaashtakam 12 ₹
5itunes.apple.com/.... Unnikrishnan Shiva Stuthi (Sanskrit) Shivaashtakam 12 ₹
6itunes.apple.com/.... V.Kasinath Vishwanath Sharma Shivoham Shivaashtakam 12 ₹
7itunes.apple.com/.... B. Sivaramakrishna Rao & Veeramani Kannan Shiva Meditation Shiva Ashtakam 12 ₹
8itunes.apple.com/.... Seven Sacred Chants, Vol. 2 Shivashtakam 12 ₹
9itunes.apple.com/.... Nithyasree Mahadevan Sacred Chants of Shiva Shivashtakam 15 ₹
10itunes.apple.com/.... SP.Balasubrahamanyam Siva Sthuthi Sthotrams Sivashtakam 12 ₹
11itunes.apple.com/.... Ramu Jai Mahadeva - Songs on Lord Shiva Sivashtakam 12 ₹
12itunes.apple.com/.... Parthu Siva Sankeerthana, Vol. 1 Sivashtakam 12 ₹
13itunes.apple.com/.... Shree Ram Divine Instrumental Sivashtakam 12 ₹
14itunes.apple.com/.... Singer Album Song 12 ₹
15itunes.apple.com/.... Madhu Balakrishnan Sadasivam Sivashtakam Prabhum Pranatha Nadham 9 ₹
16itunes.apple.com/.... Partha Sarathy Shiva Sakthi Shivashtakam 12 ₹
17itunes.apple.com/.... Mano Divine Melodies Shivashtakam 12 ₹

Download:

Source 1 : shaivam.org/gallery/audio/sk_sto… | After opening the page search for the name "Sri Shivashtakam"

Sample text lyrics in English:

shrIshivAShTakaM 1

{|| shrIshivAShTakaM 1 ||}
|| atha shrI shivAShTakaM ||
prabhuM prANanAthaM vibhuM vishvanAthaM jagannAthanAthaM sadAnandabhAjam |
bhavadbhavyabhUteshvaraM bhUtanAthaM shivaM sha~NkaraM shambhumIshAnamIDe || 1||

gale ruNDamAlaM tanau sarpajAlaM mahAkAlakAlaM gaNeshAdhipAlam |
jaTAjUTaga~Ngottara~NgairvishAlaM shivaM sha~NkaraM shambhumIshAnamIDe || 2||

mudAmAkaraM maNDanaM maNDayantaM mahAmaNDalaM bhasmabhUShadharaMtam |
anAdihyapAraM mahAmohahAraM shivaM sha~NkaraM shambhumIshAnamIDe || 3||

vaTAdhonivAsaM mahATTATTahAsaM mahApApanAshaM sadAsuprakAsham |
girIshaM gaNeshaM maheshaM sureshaM shivaM sha~NkaraM shambhumIshAnamIDe || 4||

girindrAtmajAsaMgrahItArdhadehaM girau saMsthitaM sarvadA sannageham |
parabrahmabrahmAdibhirvandhyamAnaM shivaM sha~NkaraM shambhumIshAnamIDe || 5||

kapAlaM trishUlaM karAbhyAM dadhAnaM padAmbhojanamrAya kAmaM dadAnam |
balIvardayAnaM surANAM pradhAnaM shivaM sha~NkaraM shambhumIshAnamIDe || 6||

sharachchandragAtraM guNAnanda pAtraM trinetraM pavitraM dhaneshasya mitram |
aparNAkalatraM charitraM vichitraM shivaM sha~NkaraM shambhumIshAnamIDe || 7||

haraM sarpahAraM chitA bhUvihAraM bhavaM vedasAraM sadA nirvikAram |
shmashAne vadantaM manojaM dahantaM shivaM sha~NkaraM shambhumIshAnamIDe || 8||

stavaM yaH prabhAte naraH shUlapANe paThet sarvadA bhargabhAvAnuraktaH |
sa putraM dhanaM dhAnyamitraM kalatraM vichitraM samAsAdya mokShaM prayAti || 9||

|| iti shivAShTakam ||