Shodashi Sahasranamavaliषोडशी सहस्रनामावली షోడశీ సహస్రనామావలీ ஷோடஶீ ஸஹஸ்ரநாமாவலீ ಷೋಡಶೀ ಸಹಸ್ರನಾಮಾವಲೀ ષોડશી સહસ્રનામાવલી ষোডশী সহস্রনামাবলী ଷୋଡଶୀ ସହସ୍ରନାମାଵଲୀ ഷോഡശീ സഹസ്രനാമാവലീ

Stotram Info:

Author : UnKnown
Deity : Shakti > ShodashI
Source : Vamakeshwara Tantram
Stotram Type : Sahasra Namavali

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Shodashi Sahasranamavali In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shodashi Sahasranamavali In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shodashi Sahasranamavali In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shodashi Sahasranamavali In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shodashi Sahasranamavali In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shodashi Sahasranamavali In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shodashi Sahasranamavali In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shodashi Sahasranamavali In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shodashi Sahasranamavali In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

shrIShoDashIsahasranAmAvalIjapasAdhanA

{|| shrIShoDashIsahasranAmAvalI ||}
|| shrImahAtripurasundaryai namaH ||
|| viniyogaH ||
OM asya shrImahAtripurasundarIsahasranAmastotramantrasya
shrIbhagavAn dakShiNAmUrtiH RRiShiH | jagatIChandaH |
samastaprakaTaguptasampradAya kulakaulottIrNanirgarbharahasyAchintyaprabhAvatI
devatA | OM bIjaM | hrIM shaktiH | klIM kIlakaM |
dharmArthakAmamokShArthe jape viniyogaH | pAThe
|| RRiShyAdi nyAsaH ||
OM shrImahAtripurasundarIsahasranAmastotramantrasya
shrIbhagavAn dakShiNAmUrti RRiShaye namaH shirasi |
OM jagatIchChandase namaH mukhe|
OMsamastaprakaTaguptasampradAyakulakaulottIrNanirgarbharahasyAchintyaprabhAvatIdevatAyai namaH hRRidaye |
OM OM bIjAya namaH nAbhau | vIjAya
OM hrIM shaktye namaH guhye |
OM klIM kIlakAya namaH pAdayoH |
OM dharmArthakAmamokShArthe jape viniyogAya namaH sarvA~Nge | pAThe
|| dhyAnam ||
OM AdhAre taruNArkabimbaruchiraM hemaprabhaM vAgbhavam |
bIjaM manmathamindragopasadRRishaM hRRitpa~Nkaje saMsthitam ||

viShNubrahmapadasthashaktikalitaM somaprabhAbhAsuram |