Shukra Ashtottara Shatanama Stotramशुक्राष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् శుక్రాష్టోత్తరశతనామస్తోత్రమ్ ஶுக்ராஷ்டோத்தரஶதநாமஸ்தோத்ரம் ಶುಕ್ರಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ શુક્રાષ્ટોત્તરશતનામસ્તોત્રમ્ শুক্রাষ্টোত্তরশতনামস্তোত্রম্ ଶୁକ୍ରାଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ശുക്രാഷ്ടോത്തരശതനാമസ്തോത്രമ്

Stotram Info:

Author : UnKnown
Deity : Navagraha > Shukra
Source : UnKnown Source
Stotram Type : Ashtottara Shatanama Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Shukra Ashtottara Shatanama Stotram In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shukra Ashtottara Shatanama Stotram In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shukra Ashtottara Shatanama Stotram In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shukra Ashtottara Shatanama Stotram In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shukra Ashtottara Shatanama Stotram In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shukra Ashtottara Shatanama Stotram In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shukra Ashtottara Shatanama Stotram In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shukra Ashtottara Shatanama Stotram In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shukra Ashtottara Shatanama Stotram In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

shrIshukrAShTottarashatanAmastotram

{|| shrIshukrAShTottarashatanAmastotram ||}
shukra bIja mantra - OM drA.N drIM drauM saH shukrAya namaH ||

shukraH shuchiH shubhaguNaH shubhadaH shubhalakShaNaH |
shobhanAkShaH shubhrarUpaH shuddhasphaTikabhAsvaraH || 1||

dInArtihArako daityaguruH devAbhivanditaH |
kAvyAsaktaH kAmapAlaH kaviH kaLyANadAyakaH || 2||

bhadramUrtirbhadraguNo bhArgavo bhaktapAlanaH |
bhogado bhuvanAdhyakSho bhuktimuktiphalapradaH || 3||

chArushIlashchArurUpashchAruchandranibhAnanaH |
nidhirnikhilashAstraj~no nItividyAdhurandharaH || 4||

sarvalakShaNasampannaH sarvApadguNavarjitaH |
samAnAdhikanirmuktaH sakalAgamapAragaH || 5||

bhRRigurbhogakaro bhUmisurapAlanatatparaH |
manasvI mAnado mAnyo mAyAtIto mahAShayaH || 6||

baliprasanno.abhayado balI balaparAkramaH |
bhavapAshaparityAgo balibandhavimochakaH || 7||

ghanAshayo ghanAdhyakSho kambugrIvaH kaLAdharaH |
kAruNyarasasampUrNaH kaLyANaguNavardhanaH || 8||

shvetAmbaraH shvetavapuH chaturbhujasamanvitaH |
akShamAlAdharo.achintyaH akShINaguNabhAsuraH || 9||

nakShatragaNasa~nchAro nayado nItimArgadaH |