Sita Ashtottara Shatanamavaliसीताष्टोत्तरशतनामावली సీతాష్టోత్తరశతనామావలీ ஸீதாஷ்டோத்தரஶதநாமாவலீ ಸೀತಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲೀ સીતાષ્ટોત્તરશતનામાવલી সীতাষ্টোত্তরশতনামাবলী ସୀତାଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମାଵଲୀ സീതാഷ്ടോത്തരശതനാമാവലീ

Stotram Info:

Author : Agastya Rishi
Deity : Shakti > Sita
Source : Ananda Ramayana
Stotram Type : Ashtottara Shata Namavali

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Sita Ashtottara Shatanamavali In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Sita Ashtottara Shatanamavali In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Sita Ashtottara Shatanamavali In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Sita Ashtottara Shatanamavali In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Sita Ashtottara Shatanamavali In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Sita Ashtottara Shatanamavali In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Sita Ashtottara Shatanamavali In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Sita Ashtottara Shatanamavali In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Sita Ashtottara Shatanamavali In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

sItAShTottarashatanAmAvalI

{|| sItAShTottarashatanAmAvalI ||}
OM janakanandinyai namaH |
OM lokajananyai namaH |
OM jayavRRiddhidAyai namaH |
OM jayodvAhapriyAyai namaH |
OM rAmAyai namaH |
OM lakShmyai namaH |
OM janakakanyakAyai namaH |
OM rAjIvasarvasvahAripAdadvayAMchitAyai namaH |
OM rAjatkanakamANikyatulAkoTivirAjitAyai namaH |
OM maNihemavichitrodyatruskarotbhAsibhUShaNAyai namaH | 10|
OM nAnAratnajitAmitrakAMchishobhinitaMbinyai namaH |
OM devadAnavagandharvayakSharAkShasasevitAyai namaH |
OM sakRRitprapannajanatAsaMrakShaNakRRitatvarAyai namaH |
OM ekakAloditAnekachandrabhAskarabhAsurAyai namaH |
OM dvitIyataTidullAsidivyapItAMbarAyai namaH |
OM trivargAdiphalAbhIShTadAyikAruNyavIkShaNAyai namaH |
OM chaturvargapradAnodyatkarapa~NjashobhitAyai namaH |
OM paMchayaj~naparAnekayogimAnasarAjitAyai namaH |
OM ShADguNyapUrNavibhavAyai namaH |
OM saptatatvAdidevatAyai namaH | 20|