Sri Vidyaranya Ashtottara Shatanamavaliश्रीविद्यारण्याष्टोत्तरशतनामावली శ్రీవిద్యారణ్యాష్టోత్తరశతనామావలీ ஶ்ரீவித்யாரண்யாஷ்டோத்தரஶதநாமாவலீ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲೀ શ્રીવિદ્યારણ્યાષ્ટોત્તરશતનામાવલી শ্রীবিদ্যারণ্যাষ্টোত্তরশতনামাবলী ଶ୍ରୀଵିଦ୍ଯାରଣ୍ଯାଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମାଵଲୀ ശ്രീവിദ്യാരണ്യാഷ്ടോത്തരശതനാമാവലീ

Stotram Info:

Author : UnKnown
Deity : Guru > Sri Vidyaranya Swami
Source : UnKnown Source
Stotram Type : Ashtottara Shata Namavali

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Sri Vidyaranya Ashtottara Shatanamavali In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Sri Vidyaranya Ashtottara Shatanamavali In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Sri Vidyaranya Ashtottara Shatanamavali In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Sri Vidyaranya Ashtottara Shatanamavali In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Sri Vidyaranya Ashtottara Shatanamavali In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Sri Vidyaranya Ashtottara Shatanamavali In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Sri Vidyaranya Ashtottara Shatanamavali In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Sri Vidyaranya Ashtottara Shatanamavali In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Sri Vidyaranya Ashtottara Shatanamavali In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

shrIvidyAraNyAShTottarashatanAmAvalI

{|| shrIvidyAraNyAShTottarashatanAmAvalI ||}
OM vidyAraNyamahAyogine namaH |
OM mahAvidyAprakAshakAya namaH |
OM shrIvidyAnagaroddhartre namaH |
OM vidyAratnamahodadhaye namaH |
OM rAmAyaNamahAsaptakoTimantraprakAshakAya namaH |
OM shrIdevIkaruNApUrNAya namaH |
OM paripUrNamanorathAya namaH |
OM virUpAkShamahAkShetrasvarNavRRiShTiprakalpAya namaH |
OM vedatrayollasadbhAShyakartre namaH |
OM tattvArthakovidAya namaH | 10
OM bhagavatpAdanirNItasiddhAntasthApanaprabhave namaH |
OM varNAshramasAravide namaH |
OM nigamAgamavyavasthAtre namaH |
OM shrImatkarNATakarAjashrIrAjyasiMhAsanapradAya namaH |
OM shrImadbukkamahIpAlarAjyapaTTAbhiShekakRRite namaH |
OM AchAryakRRitabhAShyAdigranthavRRittiprakalpAya namaH |
OM sakalopaniShadbhAShyadIpikAdiprakAshakRRite namaH |
OM sarvashAstrArthatattvaj~nAya namaH |
OM mantrashAstrAbdhimantharAya namaH |
OM vidvanmaNishiraHshlAghyabahugranthavidhAyakAya namaH | 20