Srinivasa Stotramश्रीनिवास स्तोत्रम् శ్రీనివాస స్తోత్రమ్ ஶ்ரீநிவாஸ ஸ்தோத்ரம் ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ શ્રીનિવાસ સ્તોત્રમ્ শ্রীনিবাস স্তোত্রম্ ଶ୍ରୀନିଵାସ ସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ശ്രീനിവാസ സ്തോത്രമ്

Stotram Info:

Author : UnKnown
Deity : Maha Vishnu > Venkateshwara
Source : UnKnown Source
Stotram Type : Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Srinivasa Stotram In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Srinivasa Stotram In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Srinivasa Stotram In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Srinivasa Stotram In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Srinivasa Stotram In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Srinivasa Stotram In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Srinivasa Stotram In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Srinivasa Stotram In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Srinivasa Stotram In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

shrInivAsastotram

{|| shrInivAsastotram ||}
atha vibudhavilAsinIShu viShva~NmunimabhitaH parivArya tasthuShIShu |
madavihRRitivikatthanapralApAsvavamatinirmitanaijachApalAsu || 1||

tribhuvanamudamudyatAsu kartuM madhusahasAgatisarvanirvahAsu |
madhurasabharitAkhilAtmabhAvAsvagaNitabhItiShu shApatashshukasya || 2||

ativimalamatirmahAnubhAvo munirapi shAntamanA nijAtmaguptyai |
akhilabhuvanarakShakasya viShNoH stutimatha kartumanA manAgbabhUva || 3||

shriyaHshriyaM Sha~NguNapUrapUrNaM shrIvatsachihnaM puruShaM purANam |
shrIkaNThapUrvAmarabRRindavandyaM shriyaHpatiM taM sharaNaM prapadye || 4||

vibhuM hRRidi svaM bhuvaneshamIDyaM nILAshrayaM nirmalachittachintyam |
parAtparaM pAmarapAramenamupendramUrtiM sharaNaM prapadye || 5||

smerAtasIsUnasamAnakAntiM suraktapadmaprabhapAdahastam |
unnidrapa~NkeruhachArunetraM pavitrapANiM sharaNaM prapadye || 6||

sahasrabhAnupratimopalaughasphuratkirITapravarottamA~Ngam |
pravAlamuktAnavaratnahAratAraM hariM taM sharaNaM prapadye || 7||

purA rajoduShTadhiyo vidhAturapAhRRitAn yo madhukaiTabhAbhyAm |
vedAnupAdAya dadau cha tasmai taM matsyarUpaM sharaNaM prapadye || 8||

payodhimadhye.api cha mandarAdriM dhartuM cha yaH kUrmavapurbabhUva |
sudhAM surANAmavanArthamichChaMstamAdidevaM sharaNaM prapadye || 9||

vasundharAmantaradaityapIDAM (?) rasAtalAntarvivashAbhiviShTAm |
uddhAraNArthaM cha varAha AsIchchaturbhujaM taM sharaNaM prapadye || 10||