Srividya Kavachamश्रीविद्या कवचं శ్రీవిద్యా కవచం ஶ்ரீவித்யா கவசஂ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ ಕವಚಂ શ્રીવિદ્યા કવચં শ্রীবিদ্যা কবচং ଶ୍ରୀଵିଦ୍ଯା କଵଚଂ ശ്രീവിദ്യാ കവചം

Stotram Info:

Author : Mahadeva
Deity : Shakti > Sri > Other Devi Forms
Source : UnKnown Source
Stotram Type : Kavacham

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Srividya Kavacham In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Srividya Kavacham In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Srividya Kavacham In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Srividya Kavacham In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Srividya Kavacham In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Srividya Kavacham In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Srividya Kavacham In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Srividya Kavacham In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Srividya Kavacham In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

shrIvidyAkavacham

{|| shrIvidyAkavacham ||}
shrIgaNeshAya namaH |
devyuvAcha |
devadeva mahAdeva bhaktAnAM prItivardhanam |
sUchitaM yanmahAdevyAH kavachaM kathayasva me || 1||

mahAdeva uvAcha |
shruNu devi pravakShyAmi kavachaM devadurlabham |
na prakAshyaM paraM guhyaM sAdhakAbhIShTasiddhidam || 2||

kavachasya RRiShirdevi dakShiNAmUrtiravyayaH |
ChandaH pa~NktiH samuddiShTaM devI tripurasundarI || 3||

dharmArthakAmamokShANAM viniyogastu sAdhane |
vAgbhavaH kAmarAjashcha shaktirbIjaM sureshvari || 4||

aiM vAgbhavaH pAtu shIrShe mAM klIM kAmarAjastathA hRRidi |
sauH shaktibIjaM sadA pAtu nAbhau guhye cha pAdayoH || 5||

aiM shrIM sauH vadane pAtu bAlA mAM sarvasiddhaye |
hsauM hasakalahrIM hsauH pAtu bhairavI kaNThadeshataH || 6||

sundarI nAbhideshe cha shIrShe kAmakalA sadA |
bhrUnAsayorantarAle mahAtripurasundarI || 7||

lalATe subhagA pAtu bhagA mAM kaNThadeshataH |
bhagodayA cha hRRidaye udare bhagasarpiNI || 8||

bhagamAlA nAbhideshe li~Nge pAtu manobhavA |