Subhagodaya Stutiसुभगोदय स्तुती సుభగోదయ స్తుతీ ஸுபகோதய ஸ்துதீ ಸುಭಗೋದಯ ಸ್ತುತೀ સુભગોદય સ્તુતી সুভগোদয স্তুতী ସୁଭଗୋଦଯ ସ୍ତୁତୀ സുഭഗോദയ സ്തുതീ

Stotram Info:

Author : Sri Gaudapadacharya Swami
Deity : Shakti > Other Devi Forms
Source : Single
Stotram Type : Stuti

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Subhagodaya Stuti In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Subhagodaya Stuti In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Subhagodaya Stuti In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Subhagodaya Stuti In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Subhagodaya Stuti In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Subhagodaya Stuti In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Subhagodaya Stuti In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Subhagodaya Stuti In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Subhagodaya Stuti In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

shrIsubhagodayastutI

{|| shrIsubhagodayastutI ||}
|| shrIH||
|| shrIsubhagodayastutiH||
shrI gauDapAdAchArya virachitA
bhavAni tvAM vande bhavamahiShi sachchitsukhavapuH
parAkArAM devImamRRitalaharImaindavakalAm |
mahAkAlAtItAM *kalitasaraNIkalpitatanuM var kalitasaraNiM kalpitatanuM
sudhAsindhorantarvasatimanishaM vAsaramayIm || 1||

manastattvaM jitvA nayanamatha nAsAgraghaTitaM
*punarvyAvRRittAkShaH svayamapi yadA pashyati parAm |
varpunarvyAvRRittAkShidvayamapi
tadAnImevAsya sphurati bahirantarbhagavatI
parAnandAkArA parashivaparA kAchidaparA || 2||

manomArgaM jitvA maruta iha nADIgaNajuSho
nirudhyArkaM senduM dahanamapi sa~njvAlya shikhayA |
suShumNAM saMyojya shlathayati cha ShaDgranthi shashinaM
tavAj~nAchakrasthaM *vilayati mahAyogisamayI || 3|| varshlathayati, vilasati

yadA tau chandrArkau nijasadanasaMrodhanavashA-
*dashaktau pIyUShasravaNaharaNe sA cha bhujagI | vardashaktA
prabuddhA kShutkruddhA dashati shashinaM baindavagataM
sudhAdhArAsAraiH snapayasi tanuM baindavakale || 4||