Sudarshana Kavacham 1सुदर्शनकवचम् 1 సుదర్శనకవచమ్ 1 ஸுதர்ஶநகவசம் 1 ಸುದರ್ಶನಕವಚಮ್ 1 સુદર્શનકવચમ્ 1 সুদর্শনকবচম্ 1 ସୁଦର୍ଶନକଵଚମ୍ 1 സുദര്ശനകവചമ് 1

Stotram Info:

Author : Narada Rishi
Deity : Maha Vishnu > Sudarshana Chakra
Source : Bhrigu Samhita
Stotram Type : Kavacham

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Sudarshana Kavacham 1 In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Sudarshana Kavacham 1 In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Sudarshana Kavacham 1 In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Sudarshana Kavacham 1 In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Sudarshana Kavacham 1 In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Sudarshana Kavacham 1 In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Sudarshana Kavacham 1 In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Sudarshana Kavacham 1 In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Sudarshana Kavacham 1 In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

shrIsudarshanakavacham

{|| shrIsudarshanakavacham ||}
prasIda bhagavan brahman sarvamantraj~na nArada |
saudarshanaM tu kavachaM pavitraM brUhi tatvataH || 1||

nAradaH --
shruNushveha dvijashreShTa pavitraM paramAdbhutam |
saudarshanaM tu kavachaM dRRiShTA.adRRiShTArtha sAdhakam || 2||

kavachasyAsya RRiShirbrahmA ChandonuShTup tathA smRRitam |
sudarshana mahAviShNurdevatA samprachakShate || 3||

hrAM bIjaM shakti radroktA hrIM kroM kIlakamiShyate |
shiraH sudarshanaH pAtu lalATaM chakranAyakaH || 4||

ghrANaM pAtu mahAdaitya ripuravyAt dRRishau mama |
shahasrAraH shRRitiM pAtu kapolaM devavallabhaH || 5||

vishvAtmA pAtu me vaktraM jihvAM vidhyAmayo hariH |
kaNThaM pAtu mahAjvAlaH skaMdhau divyAyudheshvaraH || 6||

bhujau me pAtu vijayI karau kaiTabhanAshanaH |
ShaTkoNa saMsthitaH pAtu hRRidayaM dhAma mAmakam || 7||

madhyam pAtu mahAvIryaH trinetro nAbhimaNDalam |
sarvayudhamayaH pAtu kaTiM shroNim mahAdhyutiH || 8||

somasUryAgni nayanaH Uru pAtu cha mamakau |
guhyaM pAtu mahAmAyaH jAnunI tu jagatpatiH || 9||

ja~Nghe pAtu mamAjasraM ahirbudhnyaH supUjitaH |