Sundarakanda Ramayana Nirnayaसुन्दरकाण्ड रामायण निर्णयः సున్దరకాణ్డ రామాయణ నిర్ణయః ஸுந்தரகாண்ட ராமாயண நிர்ணயஃ ಸುನ್ದರಕಾಣ್ಡ ರಾಮಾಯಣ ನಿರ್ಣಯಃ સુન્દરકાણ્ડ રામાયણ નિર્ણયઃ সুন্দরকাণ্ড রামাযণ নির্ণযঃ ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡ ରାମାଯଣ ନିର୍ଣଯଃ സുന്ദരകാണ്ഡ രാമായണ നിര്ണയഃ

Stotram Info:

Author : Madananda Theertha
Deity : Hanuma
Source : Single
Stotram Type : Others

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Sundarakanda Ramayana Nirnaya In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Sundarakanda Ramayana Nirnaya In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Sundarakanda Ramayana Nirnaya In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Sundarakanda Ramayana Nirnaya In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Sundarakanda Ramayana Nirnaya In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Sundarakanda Ramayana Nirnaya In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Sundarakanda Ramayana Nirnaya In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Sundarakanda Ramayana Nirnaya In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Sundarakanda Ramayana Nirnaya In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

sundarakANDarAmAyaNanirNayaH

{|| sundarakANDarAmAyaNanirNayaH ||}
rAmAya shAshvatasuvistRRitaShaDguNAya
sarveshvarAya balavIryamahArNavAya |
natvA lila~NghayiShurarNavamutpapAta
niShpIDya taM girivaraM pavanasya sUnuH || 1||

chukShobha vAridhiranuprayayau cha shIghraM
yAdogaNaiH saha tadIyabalAbhikRRiShTaH |
vRRikShAshcha parvatagatAH pavanena pUrvaM
kShipto.arNave girirudAgamadasya hetoH || 2||

shailo harasya giripakShavinAshakAle
kShipto.arNave sa marutorvaritAtmapakShaH |
haimo giriH pavanajasya tu vikramArtha-
mudbhidya vAridhimavardhadanekasAnuH || 3||

naivAtra vikramaNamaichChadavishramo.asau
niHsImapauruShabalasya kutaH shramo.asya |
AshliShya parvatavaraM sa dadarsha gachChan
devaistu nAgajananIM prahitAM vareNa || 4||

jij~nAsubhirnijabalaM tava bhakShametu
yadyattvamichChasi tadityamaroditAyAH |
AsyaM pravishya sapadi praviniHsRRito.asmAt
devAnanandayaduta svakameShu rakShan || 5||