Sundara Stavamसुन्दरस्तवः సున్దరస్తవః ஸுந்தரஸ்தவஃ ಸುನ್ದರಸ್ತವಃ સુન્દરસ્તવઃ সুন্দরস্তবঃ ସୁନ୍ଦରସ୍ତଵଃ സുന്ദരസ്തവഃ

Stotram Info:

Author : Atreya Sri Balakrishna Sastry
Deity : Hanuma
Source : UnKnown Source
Stotram Type : Stavam

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Sundara Stavam In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Sundara Stavam In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Sundara Stavam In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Sundara Stavam In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Sundara Stavam In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Sundara Stavam In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Sundara Stavam In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Sundara Stavam In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Sundara Stavam In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

sundarastavaH

{|| sundarastavaH ||}
jAmbavatsmAritabalaM sAgarolla~Nghanotsukam |
smaratAM sphUrtidaM dInarakShakaM naumi mArutim || 1||

mainAkasurasAsiMhIratila~NghyAmbudhestaTe |
pRRiShadaMshAlpakAkAraM tiShThantaM naumi mArutim || 2||

trikUTashRRi~NgavRRikShAgraprAkArAdiShvavasthitam |
durgarakShekShaNodvignachetasaM naumi mArutim || 3||

la~NkayA.adhRRiShyavAmamuShTighAtAvaghUrNayA |
uktvA.a.ayatimanuj~nAtaM sotsAhaM naumi mArutim || 4||

vividhairbhavanairdIptAM purIM rAkShasasa~NkulAm |
pashyantaM rAkShasendrAntaHpuragaM naumi mArutim || 5||

jyautsnyAM nishyatiramyeShu harmyeShu janakAtmajAm |
mArgamANamadRRiShTvA tAM viShaNNaM naumi mArutim ||||
kumbhakarNAdirakSho.agyraprAsAdAvRRitamuttamam |
suguptaM rAvaNagRRihaM vishantaM naumi mArutim || 7||

puShpakAkhyaM rAjagRRihaM bhUsvargaM vismayAvaham |
dRRiShTvApyadRRiShTvA vaidehIM duHkhitaM naumi mArutim || 8||

ratnojjvalaM vishvakarmanirmitaM kAmagaM shubham |
pashyantaM puShpakaM sphAranayanaM naumi mArutim || 9||

sa~NkulAntaHpuraM suptanAnAyauvatamachChalam |
dRRiShTvApyavikRRitaM sItAM didRRikShuM naumi mArutim || 10||