Surya Ashtottara Shatanama Stotram ( From Mahabharat )सूर्याष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम् ( महाभारत् ) సూర్యాష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రమ్ ( మహాభారత్ ) ஸூர்யாஷ்டோத்தரஶதநாம ஸ்தோத்ரம் ( மஹாபாரத் ) ಸೂರ್ಯಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ( ಮಹಾಭಾರತ್ ) સૂર્યાષ્ટોત્તરશતનામ સ્તોત્રમ્ ( મહાભારત્ ) সূর্যাষ্টোত্তরশতনাম স্তোত্রম্ ( মহাভারত্ ) ସୂର୍ଯାଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମ ସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ( ମହାଭାରତ୍ ) സൂര്യാഷ്ടോത്തരശതനാമ സ്തോത്രമ് ( മഹാഭാരത് )

Stotram Info:

Author : UnKnown
Deity : Surya
Source : Mahabharat
Stotram Type : Ashtottara Shatanama Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Surya Ashtottara Shatanama Stotram ( From Mahabharat ) In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Surya Ashtottara Shatanama Stotram ( From Mahabharat ) In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Surya Ashtottara Shatanama Stotram ( From Mahabharat ) In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Surya Ashtottara Shatanama Stotram ( From Mahabharat ) In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Surya Ashtottara Shatanama Stotram ( From Mahabharat ) In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Surya Ashtottara Shatanama Stotram ( From Mahabharat ) In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Surya Ashtottara Shatanama Stotram ( From Mahabharat ) In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Surya Ashtottara Shatanama Stotram ( From Mahabharat ) In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Surya Ashtottara Shatanama Stotram ( From Mahabharat ) In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

shrIsUryAShTottarashatanAmastotram

{|| shrIsUryAShTottarashatanAmastotram ||}
sUryo.aryamA bhagastvaShTA pUShArkaH savitA raviH |
gabhastimAnajaH kAlo mRRityurdhAtA prabhAkaraH || 1||

pRRithivyApashcha tejashcha khaM vAyushcha parAyaNam |
somo bRRihaspatiH shukro budho.a~NgAraka eva cha || 2||

indro vivasvAndIptAMshuH shuchiH shauriH shanaishcharaH |
brahmA viShNushcha rudrashcha skando vaishravaNo yamaH || 3||

vaidyuto jATharashchAgniraindhanastejasAM patiH |
dharmadhvajo vedakartA vedA~Ngo vedavAhanaH || 4||

kRRitaM tretA dvAparashcha kaliH sarvAmarAshrayaH |
kalA kAShThA muhurtAshcha pakShA mAsA RRitustathA || 5||

saMvatsarakaro.ashvatthaH kAlachakro vibhAvasuH |
puruShaH shAshvato yogI vyaktAvyaktaH sanAtanaH || 6||

lokAdhyakShaH prajAdhyakSho vishvakarmA tamonudaH |
varuNaH sAgaroM.ashushcha jImUto jIvano.arihA || 7||

bhUtAshrayo bhUtapatiH sarvabhUtaniShevitaH |
maNiH suvarNo bhUtAdiH kAmadaH sarvatomukhaH || 8||

jayo vishAlo varadaH shIghragaH prANadhAraNaH |
dhanvantarirdhUmaketurAdidevo.aditeH sutaH || 9||

dvAdashAtmAravindAkShaH pitA mAtA pitAmahaH |
svargadvAraM prajAdvAraM mokShadvAraM triviShTapam || 10||