Surya Kavacha ( By Bhairava )सूर्यकवच ( भैरव उवाच ) సూర్యకవచ ( భైరవ ఉవాచ ) ஸூர்யகவச ( பைரவ உவாச ) ಸೂರ್ಯಕವಚ ( ಭೈರವ ಉವಾಚ ) સૂર્યકવચ ( ભૈરવ ઉવાચ ) সূর্যকবচ ( ভৈরব উবাচ ) ସୂର୍ଯକଵଚ ( ଭୈରଵ ଉଵାଚ ) സൂര്യകവച ( ഭൈരവ ഉവാച )

Stotram Info:

Author : Bhairava
Deity : Surya
Source : Rudrayamala Tantram
Stotram Type : Kavacham

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Surya Kavacha ( By Bhairava ) In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Surya Kavacha ( By Bhairava ) In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Surya Kavacha ( By Bhairava ) In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Surya Kavacha ( By Bhairava ) In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Surya Kavacha ( By Bhairava ) In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Surya Kavacha ( By Bhairava ) In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Surya Kavacha ( By Bhairava ) In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Surya Kavacha ( By Bhairava ) In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Surya Kavacha ( By Bhairava ) In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

sUryakavacha

{|| sUryakavacha ||}
shrIbhairava uvAcha
yo devadevo bhagavAn bhAskaro mahasAM nidhiH|
gayatrInAyako bhAsvAn saviteti pragIyate || 1||

tasyAhaM kavachaM divyaM vajrapa~njarakAbhidham|
sarvamantramayaM guhyaM mUlavidyArahasyakam || 2||

sarvapApApahaM devi duHkhadAridryanAshanam|
mahAkuShThaharaM puNyaM sarvaroganivarhaNam || 3||

sarvashatrusamUhaghnaM samgrAme vijayapradam|
sarvatejomayaM sarvadevadAnavapUjitam || 4||

raNe rAjabhaye ghore sarvopadravanAshanam|
mAtRRikAveShTitaM varma bhairavAnananirgatam || 5||

grahapIDAharaM devi sarvasa~NkaTanAshanam|
dhAraNAdasya deveshi brahmA lokapitAmahaH || 6||

viShNurnArAyaNo devi raNe daityA~njioShyati|
sha~NkaraH sarvalokesho vAsavo.api divaspatiH || 7||

oShadhIshaH shashI devi shivo.ahaM bhairaveshvaraH|
mantrAtmakaM paraM varma savituH sAramuttamam || 8||

yo dhArayed bhuje mUrdhni ravivAre maheshvari|
sa rAjavallabho loke tejasvI vairimardanaH || 9||

bahunoktena kiM devi kavachasyAsya dhAraNAt|