Surya Kavacham ( Yagnavalkya Rishi Krutha )सूर्यकवचम् ( याज्ञवल्क्य उवाच ) సూర్యకవచమ్ ( యాజ్ఞవల్క్య ఉవాచ ) ஸூர்யகவசம் ( யாஜ்ஞவல்க்ய உவாச ) ಸೂರ್ಯಕವಚಮ್ ( ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ಉವಾಚ ) સૂર્યકવચમ્ ( યાજ્ઞવલ્ક્ય ઉવાચ ) সূর্যকবচম্ ( যাজ্ঞবল্ক্য উবাচ ) ସୂର୍ଯକଵଚମ୍ ( ଯାଜ୍ଞଵଲ୍କ୍ଯ ଉଵାଚ ) സൂര്യകവചമ് ( യാജ്ഞവല്ക്യ ഉവാച )

Stotram Info:

Author : Yagnavalkya Rishi
Deity : Surya
Source :
Stotram Type : Kavacham

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Surya Kavacham ( Yagnavalkya Rishi Krutha ) In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Surya Kavacham ( Yagnavalkya Rishi Krutha ) In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Surya Kavacham ( Yagnavalkya Rishi Krutha ) In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Surya Kavacham ( Yagnavalkya Rishi Krutha ) In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Surya Kavacham ( Yagnavalkya Rishi Krutha ) In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Surya Kavacham ( Yagnavalkya Rishi Krutha ) In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Surya Kavacham ( Yagnavalkya Rishi Krutha ) In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Surya Kavacham ( Yagnavalkya Rishi Krutha ) In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Surya Kavacham ( Yagnavalkya Rishi Krutha ) In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

1 : Meaning In English (source 1) | ioustotra.blogspot.in/2009/11/sh…
2 : Meaning In English (source 2) | stotraratna.sathyasaibababrother…

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
1gaana.com/.... Devki Pandit - Surya Kavacham ( Kavacham Protective Mantras )

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
1itunes.apple.com/.... Devki Pandit Everyday Prayers - Sunday Surya Kavacham 12 ₹

Sample text lyrics in English:

sUryakavachastotram

{|| sUryakavachastotram ||}
shrIgaNeshAya namaH |
yAj~navalkya uvAcha |
shrRRiNuShva munishArdUla sUryasya kavachaM shubham |
sharIrArogyadaM divyaM sarvasaubhAgyadAyakam || 1||

dedIpyamAnamukuTaM sphuranmakarakuNDalam |
dhyAtvA sahasrakiraNaM stotrametadudIrayet || 2||

shiro me bhAskaraH pAtu lalATaM me.amitadyutiH |
netre dinamaNiH pAtu shravaNe vAsareshvaraH || 3||

ghrANaM gharmaghRRiNiH pAtu vadanaM vedavAhanaH |
jihvAM me mAnadaH pAtu kaNThaM me suravanditaH || 4||

skandhau prabhAkaraH pAtu vakShaH pAtu janapriyaH |
pAtu pAdau dvAdashAtmA sarvA~NgaM sakaleshvaraH || 5||

sUryarakShAtmakaM stotraM likhitvA bhUrjapatrake |
dadhAti yaH kare tasya vashagAH sarvasiddhayaH || 6||

susnAto yo japetsamyagyo.adhIte svasthamAnasaH |
sa rogamukto dIrghAyuH sukhaM puShTiM cha vindati || 7||

|| iti shrImadyAj~navalkyamunivirachitaM sUryakavachastotraM sampUrNam ||

Encoded and Proofread by Ravin Bhalekar ravibhalekar@hotmail.com