Surya Mandala Ashtakamसूर्यमंडलाष्टकं సూర్యమండలాష్టకం ஸூர்யமஂடலாஷ்டகஂ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲಾಷ್ಟಕಂ સૂર્યમંડલાષ્ટકં সূর্যমংডলাষ্টকং ସୂର୍ଯମଂଡଲାଷ୍ଟକଂ സൂര്യമംഡലാഷ്ടകം

Stotram Info:

Author : UnKnown
Deity : Surya
Source : UnKnown Source
Stotram Type : Ashtakam

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Surya Mandala Ashtakam In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Surya Mandala Ashtakam In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Surya Mandala Ashtakam In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Surya Mandala Ashtakam In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Surya Mandala Ashtakam In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Surya Mandala Ashtakam In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Surya Mandala Ashtakam In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Surya Mandala Ashtakam In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Surya Mandala Ashtakam In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

1 : Meaning In English (source 1) | stotraratna.sathyasaibababrother…
2 : Meaning In English (source 2) | celextel.org/stotras/grahas/sury…

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
1gaana.com/.... Uma Maheshwaran - Surya Mandala Slokams ( Souram - The Sun )
2gaana.com/.... Shubha Mudgal - Surya Mandalaashtak Mantras
3gaana.com/.... Devki Pandit - Shri Surya Mandalashtak
4www.saavn.com/.... Shubha Mudgal - Surya Mandalaashtak Mantras
5www.saavn.com/.... Devki Pandit - Shri Surya Mandalashtak
6www.saavn.com/.... R.Thiagarajan - Soorya Mandalashtakam
7play.raaga.com/.... Sri PaavanjeVageesha Shastry & Sri Putter Dinesh Shastry Jayasree Arvind Surya Mandala Stotram ( Sri Aaditya )
8play.raaga.com/.... Sri Hari Achuta Rama Sastry J.Satya Dev Sri Surya Mandalastakam ( Aditya )
9play.raaga.com/.... Devaki Pandit Shivkumar Sharma Shri Surya Mandalashtak ( Shri Surya Mantrashakti )

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
1itunes.apple.com/.... Uma Maheshwaran Souram the Sun Surya Mandala Slokam 12 ₹
2itunes.apple.com/.... BV.Srinivas Sri Aaditya Surya Mandala Stotram - ₹
3itunes.apple.com/.... Devaki Pandit Shri Surya Mantrashakti Shri Surya Mandalashtak 12 ₹

Sample text lyrics in English:

sUryamaMDalAShTakaM

{|| sUryamaMDalAShTakaM ||}
atha sUryamaNDalAShTakam
namaH savitre jagadekachakShuShe | jagatprasUtI sthiti nAsha hetave |
trayImayAya triguNAtma dhAriNe | vira~nchi nArAyaNa sha~NkarAtman || 1||

yanmaNDalaM dIptikaraM vishAlaM | ratnaprabhaM tIvramanAdi rUpam |
dAridrya dukhakShayakAraNaM cha | punAtu mAM tatsaviturvareNyam || 2||

yanmaNDalaM deva gaNaiH supUjitaM | vipraiH stutaM bhAvanamukti kovidam |
taM devadevaM praNamAmi sUryaM | punAtu mAM tatsaviturvareNyam || 3||

yanmaNDalaM j~nAna ghanaM tvagamyaM | trailokya pUjyaM triguNAtma rUpam |
samasta tejomaya divyarUpaM | punAtu mAM tatsaviturvareNyam || 4||

yanmaNDalaM gu.Dhamati prabodhaM | dharmasya vRRiddhiM kurute janAnAm |
yatsarva pApa kShayakAraNaM cha | punAtu mAM tatsaviturvareNyam || 5||

yanmaNDalaM vyAdhi vinAsha dakShaM | yadRRigyajuH sAmasu sampragItam |
prakAshitaM yena bhUrbhuvaH svaH | punAtu mAM tatsaviturvareNyam || 6||

yanmaNDalaM vedavido vadanti | gAyanti yachchAraNa siddha sa~NghAH |
yadyogino yogajuShAM cha sa~NghAH | punAtu mAM tatsaviturvareNyam || 7||

yanmaNDalaM sarvajaneShu pUjitaM | jyotishchakuryAdiha martyaloke |
yatkAlakalpa kShayakAraNaM cha | punAtu mAM tatsaviturvareNyam || 8||

yanmaNDalaM vishvasRRijaM prasIdamutpattirakShA pralaya pragalbham |
yasmi~njagatsaMharate.akhilaM cha | punAtu mAM tatsaviturvareNyam || 9||

yanmaNDalaM sarvagatasya viShNorAtmA | paraM dhAma vishuddhatattvam |