Suvarnamala Stutiसुवर्णमालास्तुती సువర్ణమాలాస్తుతీ ஸுவர்ணமாலாஸ்துதீ ಸುವರ್ಣಮಾಲಾಸ್ತುತೀ સુવર્ણમાલાસ્તુતી সুবর্ণমালাস্তুতী ସୁଵର୍ଣମାଲାସ୍ତୁତୀ സുവര്ണമാലാസ്തുതീ

Stotram Info:

Author : Sri Adi Shankaracharya Swami
Deity : Shiva
Source : Single
Stotram Type : Stuti

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Suvarnamala Stuti In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Suvarnamala Stuti In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Suvarnamala Stuti In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Suvarnamala Stuti In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Suvarnamala Stuti In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Suvarnamala Stuti In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Suvarnamala Stuti In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Suvarnamala Stuti In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Suvarnamala Stuti In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

1 : Meaning In Telugu (source 1) | youtube.com/watch?v=MOj58QYLwKQ

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
1gaana.com/.... TS.Ranganathan - Suvarnamala Stuthi ( Shiva - Prayers To Shiva )
2www.saavn.com/.... TS.Ranganathan - Suvarnamala Stuthi

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
1itunes.apple.com/.... TS.Ranganathan Shiva Stuti Suvarnamaalaa Stuti - ₹

Sample text lyrics in English:

suvarNamAlAstutI

{|| suvarNamAlAstutI ||}
atha kathamapi madrasanAM tvadguNaleshairvishodhayAmi vibho |
sAmba sadAshiva shambho sha~Nkara sharaNaM me tava charaNayugam || 1

AkhaNDalamadakhaNDanapaNDita taNDupriya chaNDIsha vibho | sAmba0 || 2

ibhacharmAmbara shambararipuvapurapaharaNojjvalanayana vibho | sAmba0 || 3

Isha girIsha naresha paresha mahesha bileshaya bhUShaNa bho | sAmba0 || 4

umayA divyasuma~NgalavigrahayAli~NgitavAmA~Nga vibho | sAmba0 || 5

UrIkuru mAmaj~namanAthaM dUrIkuru me duritaM bho | sAmba0 || 6

RRiShivaramAnasahaMsa charAcharajananasthitilayakAraNa bho | sAmba0 || 7

RRIkShAdhIshakirITa mahokShArUDha vidhRRitarudrAkSha vibho | sAmba0 || 8

lRRivarNadvandvamavRRiMtasukusumamivA~Nghrau tavArpayAmi vibho | sAmba0 || 9

ekaM saditi shrutyA tvameva sadasItyupAsmahe mRRiDa bho | sAmba0 || 10

aikyaM nijabhaktyebhyo vitarasi vishvaMbharo.atra sAkShI bho | sAmba0 || 11

omiti tava nirdeShTrI mAyA.asmAkaM mRRiDopakartrI bho | sAmba0 || 12

audAsyaM sphuTayati viShayeShu digambaratA cha tavaiva vibho | sAmba0 || 13

antaHkaraNavishuddhiM bhaktiM cha tvayi satIM pradehi vibho | sAmba0 || 14

astopAdhisamastavyastai rUpairjaganmayo.asi vibho | sAmba0 || 15

karuNAvaruNAlaya mayi dAsa udAsastavochito na hi bho | sAmba0 || 16

khalasahavAsaM vighaTaya satAmeva sa~NgamanishaM bho | sAmba0 || 17

garalaM jagadupakRRitaye gilitaM bhavatA samo.asti ko.atra vibho | sAmba0 || 18

ghanasAragauragAtra prachurajaTAjUTabaddhaga~Nga vibho | sAmba0 || 19