Tara Pratyangari Kavachamतारा प्रत्यञ्गिराकवचम् తారా ప్రత్యఞ్గిరాకవచమ్ தாரா ப்ரத்யஞ்கிராகவசம் ತಾರಾ ಪ್ರತ್ಯಞ್ಗಿರಾಕವಚಮ್ તારા પ્રત્યઞ્ગિરાકવચમ્ তারা প্রত্যঞ্গিরাকবচম্ ତାରା ପ୍ରତ୍ଯଞ୍ଗିରାକଵଚମ୍ താരാ പ്രത്യഞ്ഗിരാകവചമ്

Stotram Info:

Author : Eshwara
Deity : Shakti > Tara
Source : Rudrayamala Tantram
Stotram Type : Kavacham

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Tara Pratyangari Kavacham In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Tara Pratyangari Kavacham In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Tara Pratyangari Kavacham In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Tara Pratyangari Kavacham In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Tara Pratyangari Kavacham In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Tara Pratyangari Kavacham In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Tara Pratyangari Kavacham In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Tara Pratyangari Kavacham In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Tara Pratyangari Kavacham In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
1www.youtube.com/.... mantrascience - Tara Pratyangira Kavacham To Destroy the Enemies

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

tArA pratya~ngirAkavacham

{|| tArA pratya~ngirAkavacham ||}
OM pratya~ngirAyai namaH
Ishvara uvAcha -
OM tArAyAH stambhinI devI mohinI kShobhinI tathA |
hastinI bhrAminI raudrI saMhAraNyApi tAriNI || 1||

shaktayohaShTau kramAdetA shatrupakShe niyojitAH |
dhAritA sAdhakendreNa sarvvashatru nivAriNI || 2||

OM stambhinI streM streM mama shatrun stambhaya stambhaya || 3||

OM kShobhinI streM streM mama shatrun kShobhaya kShobhaya || 4||

OM mohinI streM streM mama shatrun mohaya mohaya || 5||

OM jRRimbhinI streM streM mama shatrun jRRimbhaya jRRimbhaya || 6||

OM bhrAminI streM streM mama shatrun bhrAmaya bhrAmaya || 7||

OM raudrI streM streM mama shatrun santApaya santApaya || 8||

OM saMhAriNI streM streM mama shatrun saMhAraya saMhAraya || 9||

OM tAriNI streM streM sarvvapadbhyaH sarvvabhUtebhyaH sarvvatra
rakSha rakSha mAM svAhA || 10||

ya imAM dhArayet vidyAM trisandhyaM vApi yaH paThet |
sa duHkhaM dUratastyaktvA hyanyAchChtrun na saMshayaH || 11||

raNe rAjakule durge mahAbhaye vipattiShu |
vidyA pratya~ngirA hyeShA sarvvato rakShayennaraM || 12||

anayA vidyayA rakShAM kRRitvA yastu paThet sudhI |