Tulasi Kavachamतुलसीकवचम् తులసీకవచమ్ துலஸீகவசம் ತುಲಸೀಕವಚಮ್ તુલસીકવચમ્ তুলসীকবচম্ ତୁଲସୀକଵଚମ୍ തുലസീകവചമ്

Stotram Info:

Author : UnKnown
Deity : Shakti > Tulasi
Source : Brahmanda Puranam
Stotram Type : Kavacham

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Tulasi Kavacham In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Tulasi Kavacham In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Tulasi Kavacham In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Tulasi Kavacham In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Tulasi Kavacham In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Tulasi Kavacham In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Tulasi Kavacham In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Tulasi Kavacham In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Tulasi Kavacham In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

1 : Meaning In English (source 1) | stotraratna.sathyasaibababrother…

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
1gaana.com/.... Ashit & Hema Desai - Tulsi Kavacham ( Kavacham Protective Mantras )

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
1itunes.apple.com/.... Ashit & Hema Desai Tulsi Poojan Tulsi Kavacham 12 ₹

Sample text lyrics in English:

tulasIkavacham

{|| tulasIkavacham ||}
|| tulasIkavacham ||
shrIgaNeshAya namaH |
asya shrItulasIkavachastotramantrasya shrImahAdeva RRiShiH | anuShTupChandaH | shrItulasI devatA |
manaIpsitakAmanAsiddhyarthaM jape viniyogaH |
tulasi shrImahAdevi namaH paMkajadhAriNi |
shiro me tulasI pAtu bhAlaM pAtu yashasvinI ||1||

dRRishau me padmanayanA shrIsakhI shravaNe mama |
ghrANaM pAtu sugaMdhA me mukhaM cha sumukhI mama ||2||

jihvAM me pAtu shubhadA kaNThaM vidyAmayI mama |
skandhau kahlAriNI pAtu hRRidayaM viShNuvallabhA ||3||

puNyadA me pAtu madhyaM nAbhiM saubhAgyadAyinII |
kaTiM kuMDaliniM pAtu UrU nAradavaMditA ||4||

jananI jAnunI pAtu jaMghe sakalavaMditA |
nArAyaNapriyA pAdau sarvAMgaM sarvarakShiNI ||5||

saMkaTe viShame durge bhaye vAde mahAhave |
nityaM hi saMdhayoH pAtu tulasI sarvataH sadA ||6||

itIdaM paramaM guhyaM tulasyAH kavachAmRRitam |
martyAnAmamRRitArthAya bhItAnAmabhayAya cha ||7||

mokShAya cha mumukShUNAM dhyAyinAM dhyAnayogakRRit |
vashAya vashyakAmAnAM vidyAyai vedavAdinAm ||8||