Tulasi Pujaतुलसी पूजा తులసీ పూజా துலஸீ பூஜா ತುಲಸೀ ಪೂಜಾ તુલસી પૂજા তুলসী পূজা ତୁଲସୀ ପୂଜା തുലസീ പൂജാ

Stotram Info:

Author : Mahadeva
Deity : Shakti > Tulasi
Source : UnKnown Source
Stotram Type : Puja

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Tulasi Puja In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Tulasi Puja In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Tulasi Puja In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Tulasi Puja In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Tulasi Puja In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Tulasi Puja In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Tulasi Puja In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Tulasi Puja In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Tulasi Puja In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

tulasI pUjA

{|| tulasI pUjA ||}
||atha tulasI pUjA prAraMbhaH||
||shrIgaNeshAya namaH||
||atha tulasIpUjanaM likhyate||
shrImahAdeva uvAcha||

shubhe pakShe shubhe vAre shubhe RRikShe shubhodaye |
keshavArthe shubhAMshe cha ropayettulasIM muniH ||1||

gRRihastho gRRihamadhye vA gRRihasthopavanepi vA |
shuchau deshe tu tulasImarchchayedbuddhimAnnaraH ||2||

mUle cha vedikAM kRRitvA AlavAlasamanvitAm |
prAtaHsaMdhyAvidhiM kRRitvA snAnapUrvaM dine dine ||3||

gAyatryaShTajapaM kRRitvA tulasIM pUjayettataH |
prA~Nmukhoda~Nmukho vApi sthitvA prayatamAnasaH ||4||

dhyAyechcha tulasIM devIM shyAmAM kamalalochanAm
prasannapadmakalhAravarAbhayachaturbhujAm ||5||

kirITahArakeyUrakuMDalAdivibhUShitAm |
dhavalAMshukasaMyuktAM padmAsananiSheduShIm ||6|| iti dhyAnam||

devi trailokyajanani sarvalokaikapAvani |
AgachCha bhagavatyatra prasIda tulasi drutam ||7|| AvAhanam||

sarva devamaye devi sarvadA viShNuvallabhe |
ratnasvarNamayaM divyaM gRRihANAsanamavyaye ||8|| Asanam||