Tulasi Stotramतुलसीस्तोत्रम् తులసీస్తోత్రమ్ துலஸீஸ்தோத்ரம் ತುಲಸೀಸ್ತೋತ್ರಮ್ તુલસીસ્તોત્રમ્ তুলসীস্তোত্রম্ ତୁଲସୀସ୍ତୋତ୍ରମ୍ തുലസീസ്തോത്രമ്

Stotram Info:

Author : Pundarikaksha
Deity : Shakti > Tulasi
Source : UnKnown Source
Stotram Type : Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Tulasi Stotram In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Tulasi Stotram In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Tulasi Stotram In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Tulasi Stotram In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Tulasi Stotram In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Tulasi Stotram In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Tulasi Stotram In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Tulasi Stotram In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Tulasi Stotram In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

1 : Meaning In English (source 1) | hindupedia.com/en/Thulasi_Stotram
2 : Meaning In English (source 2) | greenmesg.org/mantras_slokas/dev…

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
1gaana.com/.... Sulamangalam Sister - Sri Thulasi Stotram ( devi stothra maala )
2gaana.com/.... Mambalam Sisters - Sri Tulasi Sthothram ( Sri Lakshmi Narasimha )
3gaana.com/.... Bombay Sisters - Sri Thulasi Sthothram ( Mahishasura Mardini )
4gaana.com/.... Ashit Desai & Hema Desai - Tulsi Stotram ( Tulsi Poojan )

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
1itunes.apple.com/.... Ashit Desai & Hema Desai Tulsi Poojan Tulsi Stotram 12 ₹
2itunes.apple.com/.... Bombay Sisters Mahishasura Mardini Sri Thulasi Sthothram 12 ₹
3itunes.apple.com/.... Mambalam Sisters Sri Lakshmi Narasimha Sri Tulasi Sthothram 12 ₹
4itunes.apple.com/.... Sulamangalam Sister devi stothra maala Sri Thulasi Stotram 12 ₹

Sample text lyrics in English:

shrItulasIstotram

{|| shrItulasIstotram ||}
jagaddhAtri! namastubhyaM viShNoshcha priyavallabhe |
yato brahmAdayo devAH sRRiShTi sthityantakAriNaH ||

namastulasi kalyANi namo viShNupriye shubhe |
namo mokShaprade devi namaH sampatpradAyike ||

tulasI pAtu mAM nityaM sarvApadbhyo.api sarvadA |
kIrtitApi smRRitA vApi pavitrayati mAnavam ||

namAmi shirasA devIM tulasIM vilasattanum |
yAM dRRiShTvA pApino martyA muchyante sarvakilbiShAt ||

tulasyA rakShitaM sarvaM jagadetachcharAcharam |
yA vinihanti pApAni dRRiShTvA vA pApibhirnaraiH ||

namastulasyatitarAM yasyai baddhA~njaliM kalau |
kalayanti sukhaM sarvaM striyo vaishyAstathA.apare ||

tulasyA nAparaM ki~nchiddaivataM jagatItale |
yathA pavitrito loko viShNusa~Ngena vaiShNavaH ||

tulasyAH pallavaM viShNoH shirasyAropitaM kalau |
Aropayati sarvANi shreyAMsi varamastake ||

tulasyAM sakalA devA vasanti satataM yataH |
atastAmarchayelloke sarvAn devAn samarchayan ||

namastulasi sarvaj~ne puruShottamavallabhe |
pAhi mAM sarva pApebhyaH sarvasampatpradAyike ||