Vamana Stotram ( From Bhagavata Puranam )वामनस्तोत्रम् ( श्रीमद्भागवतपुराणान्तर्गतं ) వామనస్తోత్రమ్ ( శ్రీమద్భాగవతపురాణాన్తర్గతం ) வாமநஸ்தோத்ரம் ( ஶ்ரீமத்பாகவதபுராணாந்தர்கதஂ ) ವಾಮನಸ್ತೋತ್ರಮ್ ( ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತಪುರಾಣಾನ್ತರ್ಗತಂ ) વામનસ્તોત્રમ્ ( શ્રીમદ્ભાગવતપુરાણાન્તર્ગતં ) বামনস্তোত্রম্ ( শ্রীমদ্ভাগবতপুরাণান্তর্গতং ) ଵାମନସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ( ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗଵତପୁରାଣାନ୍ତର୍ଗତଂ ) വാമനസ്തോത്രമ് ( ശ്രീമദ്ഭാഗവതപുരാണാന്തര്ഗതം )

Stotram Info:

Author : Aditi
Deity : Maha Vishnu > Vamana
Source : Bhagavata Puranam
Stotram Type : Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Vamana Stotram ( From Bhagavata Puranam ) In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Vamana Stotram ( From Bhagavata Puranam ) In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Vamana Stotram ( From Bhagavata Puranam ) In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Vamana Stotram ( From Bhagavata Puranam ) In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Vamana Stotram ( From Bhagavata Puranam ) In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Vamana Stotram ( From Bhagavata Puranam ) In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Vamana Stotram ( From Bhagavata Puranam ) In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Vamana Stotram ( From Bhagavata Puranam ) In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Vamana Stotram ( From Bhagavata Puranam ) In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

1 : Meaning In English (source 1) | stotraratna.sathyasaibababrother…

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
1www.youtube.com/.... Prakash Ketkar - Waman Stotram

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

vAmanastotram

{|| vAmanastotram ||}
shrI gaNeshAya namaH |
shrIaditiruvAcha |
yaj~nesha yaj~napuruShAchyuta tIrthapAda tIrthashravaH shravaNama~NgalanAmadheya |
ApannalokavRRijinopashamodayA.a.adya shaM naH kRRidhIsha bhagavannasi dInanAthaH || 1||

vishvAya vishvabhavanasthitisaMyamAya svairaM gRRihItapurushaktiguNAya bhUmne |
svasthAya shashvadupabRRiMhitapUrNabodhavyApAditAtmatamase haraye namaste || 2||

AyuH paraM vapurabhIShTamatulyalakShmIrdyaubhUrasAH sakalayogaguNAstrivargaH |
j~nAnaM cha kevalamananta bhavanti tuShTAttvatto nRRiNAM kimu sapatnajayAdirAshIH || 3||

iti shrImadbhAgavatapurANAntargataM vAmanastotraM sampUrNam ||From Bhagavatapurana, 8.17.08-8.17.10
Proofread by Dinesh Agarwal dinesh.garghouse at gmail.com, NA

Please send corrections to sanskrit@cheerful.com
Last updated today
http://sanskritdocuments.org