Vamsha Vruddhikaram Durga Kavachamवंश वृद्धिकरं दुर्गाकवचम् వంశ వృద్ధికరం దుర్గాకవచమ్ வஂஶ வத்திகரஂ துர்காகவசம் ವಂಶ ವೃದ್ಧಿಕರಂ ದುರ್ಗಾಕವಚಮ್ વંશ વૃદ્ધિકરં દુર્ગાકવચમ્ বংশ বৃদ্ধিকরং দুর্গাকবচম্ ଵଂଶ ଵୃଦ୍ଧିକରଂ ଦୁର୍ଗାକଵଚମ୍ വംശ വൃദ്ധികരം ദുര്ഗാകവചമ്

Stotram Info:

Author : Surya
Deity : Shakti > Durga
Source : UnKnown Source
Stotram Type : Kavacham

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Vamsha Vruddhikaram Durga Kavacham In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Vamsha Vruddhikaram Durga Kavacham In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Vamsha Vruddhikaram Durga Kavacham In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Vamsha Vruddhikaram Durga Kavacham In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Vamsha Vruddhikaram Durga Kavacham In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Vamsha Vruddhikaram Durga Kavacham In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Vamsha Vruddhikaram Durga Kavacham In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Vamsha Vruddhikaram Durga Kavacham In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Vamsha Vruddhikaram Durga Kavacham In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

1 : Meaning In English (source 1) | stotraratna.sathyasaibababrother…

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

vaMsha vRRiddhikaraM durgAkavacham

{|| vaMsha vRRiddhikaraM durgAkavacham ||}
bhagavan deva deveshakRRipayA tvaM jagat prabho |
vaMshAkhya kavachaM brUhi mahyaM shiShyAya te.anagha |
yasya prabhAvAddevesha vaMsha vRRiddhirhijAyate || 1||

|| sUrya UvAcha ||
shRRiNu putra pravakShyAmi vaMshAkhyaM kavachaM shubham |
santAnavRRiddhiryatpaThanAdgarbharakShA sadA nRRiNAm || 2||

vandhyApi labhate putraM kAka vandhyA sutairyutA |
mRRita vatsA suputrasyAtsravadgarbha sthiraprajA || 3||

apuShpA puShpiNI yasya dhAraNAshcha sukhaprasUH |
kanyA prajA putriNI syAdetat stotra prabhAvataH || 4||

bhUtapretAdijA bAdhA yA bAdhA kuladoShajA |
graha bAdhA deva bAdhA bAdhA shatru kRRitA cha yA || 5||

bhasmI bhavanti sarvAstAH kavachasya prabhAvataH |
sarve rogA vinashyanti sarve bAlagrahAshcha ye || 6||

|| atha durgA kavacham ||
OM purvaM rakShatu vArAhI chAgneyyAM ambikA svayam |
dakShiNe chaNDikA rakShennaiRRityAM shavavAhinI || 1||

vArAhI pashchime rakShedvAyavyAm cha maheshvarI |
uttare vaiShNavIM rakShet IshAne siMha vAhinI || 2||

UrdhvAM tu shAradA rakShedadho rakShatu pArvatI |