Varada Ganesha Kavachamवरद गणेश कवचम् వరద గణేశ కవచమ్ வரத கணேஶ கவசம் ವರದ ಗಣೇಶ ಕವಚಮ್ વરદ ગણેશ કવચમ્ বরদ গণেশ কবচম্ ଵରଦ ଗଣେଶ କଵଚମ୍ വരദ ഗണേശ കവചമ്

Stotram Info:

Author : Bhairava
Deity : Ganesh > Varada Ganapathi
Source : Rudrayamala Tantram
Stotram Type : Kavacham

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Varada Ganesha Kavacham In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Varada Ganesha Kavacham In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Varada Ganesha Kavacham In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Varada Ganesha Kavacham In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Varada Ganesha Kavacham In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Varada Ganesha Kavacham In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Varada Ganesha Kavacham In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Varada Ganesha Kavacham In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Varada Ganesha Kavacham In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

varadagaNeshakavacham

shrIgaNeshAya namaH |
shrIbhairava uvAcha |
mahAdevi gaNeshasya varadasya mahAtmanaH |
kavachaM te pravakShyAmi vajrapa~njarakAbhidham || 1||

asya shrImahAgaNapativajrapa~njarakavachasya shrIbhairava RRiShiH ,
gAyatryaM ChandaH , shrImahAgaNapatirdevatA , gaM bIjaM ,
hrIM shaktiH , kurukuru kIlakaM , vajravidyAdisiddhyarthe
mahAgaNapativajrapa~njarakavachapAThe viniyogaH |
dhyAnam |
vighneshaM vishvavandyaM suvipulayashasaM lokarakShApradakShaM
sAkShAt sarvApadAsu prashamanasumatiM pArvatIprANasUnum |
prAyaH sarvAsurendraiH sasuramunigaNaiH sAdhakaiH pUjyamAnaM
kAruNyenAntarAyAmitabhayashamanaM vighnarAjaM namAmi || 2||

OMshrIMhrIMgaM shiraH pAtu mahAgaNapatiH prabhuH |
vinAyako lalATaM me vighnarAjo bhruvau mama || 3||

pAtu netre gaNAdhyakSho nAsikAM me gajAnanaH |
shruti me.avatu herambo gaNDau modakAshanaH || 4||

dvaimAtaro mukhaM pAtu chAdharau pAtvarindam |
dantAn mamaikadanto.avyAd vakratuNDo.avatAd rasAm || 5||

gA~Ngeyo me galaM pAtu skandhau siMhAsano.avatu |
vighnAntako bhujau pAtu hastau mUShakavAhanaH || 6||