Varahamuki Stavam ( Varahyanugraha Ashtakam )वराहमुखीस्तवः ( वाराह्यनुग्रहाष्टकम् ) వరాహముఖీస్తవః ( వారాహ్యనుగ్రహాష్టకమ్ ) வராஹமுகீஸ்தவஃ ( வாராஹ்யநுக்ரஹாஷ்டகம் ) ವರಾಹಮುಖೀಸ್ತವಃ ( ವಾರಾಹ್ಯನುಗ್ರಹಾಷ್ಟಕಮ್ ) વરાહમુખીસ્તવઃ ( વારાહ્યનુગ્રહાષ્ટકમ્ ) বরাহমুখীস্তবঃ ( বারাহ্যনুগ্রহাষ্টকম্ ) ଵରାହମୁଖୀସ୍ତଵଃ ( ଵାରାହ୍ଯନୁଗ୍ରହାଷ୍ଟକମ୍ ) വരാഹമുഖീസ്തവഃ ( വാരാഹ്യനുഗ്രഹാഷ്ടകമ് )

Stotram Info:

Author : UnKnown
Deity : Shakti > Varahi
Source : UnKnown Source
Stotram Type : Stavam › Ashtakam

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Varahamuki Stavam ( Varahyanugraha Ashtakam ) In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Varahamuki Stavam ( Varahyanugraha Ashtakam ) In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Varahamuki Stavam ( Varahyanugraha Ashtakam ) In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Varahamuki Stavam ( Varahyanugraha Ashtakam ) In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Varahamuki Stavam ( Varahyanugraha Ashtakam ) In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Varahamuki Stavam ( Varahyanugraha Ashtakam ) In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Varahamuki Stavam ( Varahyanugraha Ashtakam ) In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Varahamuki Stavam ( Varahyanugraha Ashtakam ) In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Varahamuki Stavam ( Varahyanugraha Ashtakam ) In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

varAhamukhIstavaH tathA vArAhyanugrahAShTakam

{|| varAhamukhIstavaH tathA vArAhyanugrahAShTakam ||}
kuvalayanibhA kausheyArdhorukA mukuTojjvalA
halamusalinI sadbhaktebhyo varAbhayadAyinI |
kapilanayanA madhye kShAmA kaThoraghanastanI
jayati jagatAM mAtaH sA te varAhamukhI tanuH || 1 ||

tarati vipado ghorA dUrAt parihriyate bhaya-
skhalitamatibhirbhUtapretaiH svayaM vriyate shriyA |
kShapayati ripUnIShTe vAchAM raNe labhate jayaM
vashayati jagat sarvaM vArAhi yastvayi bhaktimAn || 2 ||

stimitagatayaH sIdadvAchaH parichyutahetayaH
kShubhitahRRidayAH sadyo nashyaddRRisho galitaujasaH |
bhayaparavashA bhagnotsAhAH parAhatapauruShA
bhagavati purastvadbhaktAnAM bhavanti virodhinaH || 3 ||

kisalayamRRidurhastaH klishyate kandukalIlayA
bhagavati mahAbhAraH krIDAsaroruhameva te |
tadapi musalaM dhatse haste halaM samayadruhAM
harasi cha tadAghAtaiH prANAnaho tava sAhasam || 4 ||

janani niyatasthAne tvadvAmadakShiNapArshvayo-
rmRRidubhujalatAmandotkShepapraNartitachAmare |
satatamudite guhyAchAradruhAM rudhirAsavai-
rupashamayatAM shatrUn sarvAnubhe mama devate || 5 ||