Veda Vyasa Ashtakamवेदव्यासाष्टकम् వేదవ్యాసాష్టకమ్ வேதவ்யாஸாஷ்டகம் ವೇದವ್ಯಾಸಾಷ್ಟಕಮ್ વેદવ્યાસાષ્ટકમ્ বেদব্যাসাষ্টকম্ ଵେଦଵ୍ଯାସାଷ୍ଟକମ୍ വേദവ്യാസാഷ്ടകമ്

Stotram Info:

Author : UnKnown
Deity : Guru > Veda Vyasa
Source : UnKnown Source
Stotram Type : Ashtakam

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Veda Vyasa Ashtakam In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Veda Vyasa Ashtakam In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Veda Vyasa Ashtakam In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Veda Vyasa Ashtakam In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Veda Vyasa Ashtakam In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Veda Vyasa Ashtakam In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Veda Vyasa Ashtakam In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Veda Vyasa Ashtakam In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Veda Vyasa Ashtakam In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

shrIvedavyAsAShTakam

{|| shrIvedavyAsAShTakam ||}
kalimalAstavivekadivAkaraM samavalokya tamovalitaM janam |
karuNayA bhuvi darshitavigrahaM munivaraM guruvyAsamahaM bhaje || 1||

bharatavaMshasamuddharaNechChayA svajananIvachasA parinoditaH |
ajanayattanayatritayaM prabhuH shukanutaM guruvyAsamahaM bhaje || 2||

matibalAdi nirIkShya kalau nRRiNAM laghutaraM kRRipayA nigamAmbudheH |
samakarodiha bhAgamanekadhA shrutipatiM guruvyAsamahaM bhaje || 3||

sakaladharmanirUpaNasAgaraM vividhachitrakathAsamala~NkRRitam |
vyarachayachcha purANakadambakaM kavivaraM guruvyAsamahaM bhaje || 4||

shrutivirodhasamanvayadarpaNaM nikhilavAdimatAndhyavidAraNam |
grathitavAnapi sUtrasamUhakaM munisutaM guruvyAsamahaM bhaje || 5||

yadanubhAvavashena diva~NgataH samadhigamya mahAstrasamuchchayam |
kurUchamUmajayadvijayo drutaM dyutidharaM guruvyAsamahaM bhaje || 6||

samaravRRittavibodhasamIhayA kuruvareNa mudA kRRitayAchanaH |
sapatisUtamadAdamalekShaNaM kaliharaM guruvyAsamahaM bhaje || 7||

vananivAsaparau kurudampati sutashuchA tapasA cha vikarshitau |
mRRitatanUjagaNaM samadarshayan sharaNadaM guruvyAsamahaM bhaje || 8||

vyAsAShTakamidaM puNyaM brahmAnandena kIrtitam |
yaH paThenmanujo nityaM sa bhavechChAstrapAragaH ||


Encoded and proofread by Sunder Hattangadi sunderh at hotmail.com