Venkateshwara Ashtottara Shatanama Stotram 1वेङ्कटेश्वराष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् 1 వేఙ్కటేశ్వరాష్టోత్తరశతనామస్తోత్రమ్ 1 வேங்கடேஶ்வராஷ்டோத்தரஶதநாமஸ்தோத்ரம் 1 ವೇಙ್ಕಟೇಶ್ವರಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ 1 વેઙ્કટેશ્વરાષ્ટોત્તરશતનામસ્તોત્રમ્ 1 বেঙ্কটেশ্বরাষ্টোত্তরশতনামস্তোত্রম্ 1 ଵେଙ୍କଟେଶ୍ଵରାଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମସ୍ତୋତ୍ରମ୍ 1 വേങ്കടേശ്വരാഷ്ടോത്തരശതനാമസ്തോത്രമ് 1

Stotram Info:

Author : UnKnown
Deity : Maha Vishnu > Venkateshwara
Source : UnKnown Source
Stotram Type : Ashtottara Shatanama Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Venkateshwara Ashtottara Shatanama Stotram 1 In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Venkateshwara Ashtottara Shatanama Stotram 1 In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Venkateshwara Ashtottara Shatanama Stotram 1 In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Venkateshwara Ashtottara Shatanama Stotram 1 In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Venkateshwara Ashtottara Shatanama Stotram 1 In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Venkateshwara Ashtottara Shatanama Stotram 1 In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Venkateshwara Ashtottara Shatanama Stotram 1 In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Venkateshwara Ashtottara Shatanama Stotram 1 In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Venkateshwara Ashtottara Shatanama Stotram 1 In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

shrIve~NkaTeshvarAShTottarashatanAmastotram 3

{|| shrIve~NkaTeshvarAShTottarashatanAmastotram 3 ||}
|| shrIH ||
|| siddhAH UchuH||
bhagavan ve~NkaTeshasya nAmnAmaShTottaraM shatam |
anubrUhi dayAsindho kShiprasiddhipradaM nRRiNAm || 1||

|| nArada uvAcha||
sAvadhAnena manasA shRRinvantu tadidaM shubham |
japtaM vaikhAnasaiH pUrvaM sarvasaubhAgyavardhanam || 2||

o~NkAraparamArthashcha naranArAyaNAtmakaH |
mokShalakShmIprANakAnto ve~NkaTAchalanAyakaH || 3||

karuNApUrNahRRidayaH Te~NkArajapasaukhyadaH |
shAstrapramANagamyashcha yamAdyaShTA~NgagocharaH || 4||

bhaktalokaikavarado vareNyo bhayanAshanaH |
yajamAnasvarUpashcha hastanyastasudarshanaH || 5||

ramAvatArama~Ngesho NAkArajapasupriyaH |
yaj~nesho gatidAtA cha jagatIvallabho varaH || 6||

rakShassandohasaMhartrA varchasvI raghupu~NgavaH |
dAnadharmaparo yAjI ghanashyAmalavigraH || 7||

harAdisarvadeveDyo rAmo yadukulAgraNIH |
shrInivAso mahAtmA cha tejasvI tattvasannidhiH || 8||

tvamarthalakShyarUpashcha rUpavAn pAvano yashaH |