Venkateshwara Ashtottara Shatanama Stotram 4वेंकटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् 4 వేంకటేశాష్టోత్తరశతనామస్తోత్రమ్ 4 வேஂகடேஶாஷ்டோத்தரஶதநாமஸ்தோத்ரம் 4 ವೇಂಕಟೇಶಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ 4 વેંકટેશાષ્ટોત્તરશતનામસ્તોત્રમ્ 4 বেংকটেশাষ্টোত্তরশতনামস্তোত্রম্ 4 ଵେଂକଟେଶାଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମସ୍ତୋତ୍ରମ୍ 4 വേംകടേശാഷ്ടോത്തരശതനാമസ്തോത്രമ് 4

Stotram Info:

Author : UnKnown
Deity : Maha Vishnu > Venkateshwara
Source : UnKnown Source
Stotram Type : Ashtottara Shatanama Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Venkateshwara Ashtottara Shatanama Stotram 4 In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Venkateshwara Ashtottara Shatanama Stotram 4 In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Venkateshwara Ashtottara Shatanama Stotram 4 In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Venkateshwara Ashtottara Shatanama Stotram 4 In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Venkateshwara Ashtottara Shatanama Stotram 4 In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Venkateshwara Ashtottara Shatanama Stotram 4 In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Venkateshwara Ashtottara Shatanama Stotram 4 In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Venkateshwara Ashtottara Shatanama Stotram 4 In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Venkateshwara Ashtottara Shatanama Stotram 4 In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

shrIveMkaTeshAShTottarashatanAmastotram 4

{|| shrIveMkaTeshAShTottarashatanAmastotram 4 ||}
RRiShaya UchuH |
sUta sarvArthatattvaj~na sarvavedA~NgapAraga |
yenachArAdhitaH sadyaH shrImadveMkaTanAyakaH || 1||

bhavatyabhIShTasarvArthapradastadbrUhi no mune |
iti pRRiShTastadA sUto dhyAtvA svAtmani tat kShaNAt ||

uvAcha munishArdUla shrUyatAmiti vai munIn || 2||

|| shrIsUta uvAcha||
asti kiMchinmahadgopyaM bhagavatpriyakArakam |
purA sheSheNa kathitaM kapilAya mahAtmane || 3||

nAmnAmaShTashataM puNyaM pavitraM pApanAshanam |
AdAya hemapadmAni svarNadIsaMbhavAni cha || 4||

brahmA vai pUrvamabhyarchya shrImadveMkaTanAyakam |
aShTottarashatairdivyairnAmabhirmunipuShpakaiH || 5||

svAbhIShTaM labdhavAn brahmA sarvalokapitAmahaH |
bhavadbhirapi padmaishcha samabhyarchya cha nAmataH || 6||

teShAM sheShanagAdhIsho manaso hlAdakArakaH |
nAmnAmaShTashataM puNyaM veMkaTAdrinivAsinaH || 7||

AyurArogyadaM puMsAM dhanadhAnyasukhapradam |
j~nAnapradaM visheSheNa mahadaishvaryakArakam || 8||

archayennAmabhirdivyaiH veMkaTeshapadAMtikaiH |