Venkateshwara kshama Traya Strimshachchlokiवेङ्कटेश क्षमात्रयस्त्रिंशच्छ्लोकी వేఙ్కటేశ క్షమాత్రయస్త్రింశచ్ఛ్లోకీ வேங்கடேஶ க்ஷமாத்ரயஸ்த்ரிஂஶச்ச்லோகீ ವೇಙ್ಕಟೇಶ ಕ್ಷಮಾತ್ರಯಸ್ತ್ರಿಂಶಚ್ಛ್ಲೋಕೀ વેઙ્કટેશ ક્ષમાત્રયસ્ત્રિંશચ્છ્લોકી বেঙ্কটেশ ক্ষমাত্রযস্ত্রিংশচ্ছ্লোকী ଵେଙ୍କଟେଶ କ୍ଷମାତ୍ରଯସ୍ତ୍ରିଂଶଚ୍ଛ୍ଲୋକୀ വേങ്കടേശ ക്ഷമാത്രയസ്ത്രിംശച്ഛ്ലോകീ

Stotram Info:

Author : Madananta Acharya
Deity : Maha Vishnu > Venkateshwara
Source : Single
Stotram Type : Others

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Venkateshwara kshama Traya Strimshachchloki In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Venkateshwara kshama Traya Strimshachchloki In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Venkateshwara kshama Traya Strimshachchloki In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Venkateshwara kshama Traya Strimshachchloki In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Venkateshwara kshama Traya Strimshachchloki In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Venkateshwara kshama Traya Strimshachchloki In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Venkateshwara kshama Traya Strimshachchloki In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Venkateshwara kshama Traya Strimshachchloki In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Venkateshwara kshama Traya Strimshachchloki In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

shrIve~NkaTesha kShamAtrayastriMshachChlokI

{|| shrIve~NkaTesha kShamAtrayastriMshachChlokI ||}
shrImadve~NkaTashailavaryashikhare ratnapradIpo mahAM
trailokyAndhatamisra chUShaNakRRite yo jAjvalIti sphuTam |
kalyANavrajarodhyanAdisu dRRiDhAghadhvAnta vidhvaMsanaM
kurvanma~NgalamAtanotu nitarAmAtmAnurUpaM sa naH || 1||

mahAmohamayyAM bhavAbdhyantarIpe
mahAdhanvamahyAM madIyaM charantam |
mRRigaM svAntanAmAnamArte parItaM
mahAMhomRRigendrai rameshAshu rakSha || 2||

prabho ve~NkaTesha prabhA bhUyamI te
tamaH sa~nChinartti pradeshe hyasheShe |
aho me hRRidadrerguhAgUDhamandhan
tamo naiti nAshaM kimetannidAnam || 3||

athAvaimi vaitannidAnaM hRRidAhaM
sahA tvatsaparyAviparyAsahetau |
kumArge mahAmohamArge saniShThaH
suniShThAtRRibhAvaM prabho yadvahAmi || 4||

janaM tAvakInaM kimenaM sudInaM
vRRithAjAtamevaM vRRithopekShase tvam |
rameshaivamevaM vRRithopekShase chet
kShamAyAH prakAsho madanyena kena || 5||