Vignana Ganaraja Stotramविज्ञान गणराज स्तोत्रम् విజ్ఞాన గణరాజ స్తోత్రమ్ விஜ்ஞாந கணராஜ ஸ்தோத்ரம் ವಿಜ್ಞಾನ ಗಣರಾಜ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ વિજ્ઞાન ગણરાજ સ્તોત્રમ્ বিজ্ঞান গণরাজ স্তোত্রম্ ଵିଜ୍ଞାନ ଗଣରାଜ ସ୍ତୋତ୍ରମ୍ വിജ്ഞാന ഗണരാജ സ്തോത്രമ്

Stotram Info:

Author : Atri Rishi
Deity : Ganesh
Source : Mudgala Puranam
Stotram Type : Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Vignana Ganaraja Stotram In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Vignana Ganaraja Stotram In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Vignana Ganaraja Stotram In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Vignana Ganaraja Stotram In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Vignana Ganaraja Stotram In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Vignana Ganaraja Stotram In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Vignana Ganaraja Stotram In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Vignana Ganaraja Stotram In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Vignana Ganaraja Stotram In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

vij~nAnagaNarAjastotram

{|| vij~nAnagaNarAjastotram ||}
shrI gaNeshAyanamaH |
atriruvAcha |
shrRRiNu putra pravakShyAmi shAntiyogaM sanAtanam |
brahmaNA kathitaM hyetadyena shAnto.ahama~njasA || 1||

asmAkaM kuladevatvaM prApto gaNapatiHprabhuH |
sa vai devAdhidevAnAM kuladevaH prakIrtitaH || 2||

shAntiyogasvarUpaM taM jAnIhi tvaM mahAmate |
bhajasva suprayatnena tadA shAntimavApsyasi || 3||

gaNeshAtsarvamutpannaM tena saMsthApitaM suta |
tasyArAdhanamAtreNa kRRitakRRityAH shivAdayaH || 4||

nAmarUpAtmakaM sarvaM jagad brahma prakathyate |
tadeva shaktirUpAkhyaM brahmAsadrUpakaM param || 5||

tatrAmRRitamayaM bhAnumAtmAkAreNa saMsthitam |
sadrUpaM taM vijAnIyAd brahma vede prakIrtitam || 6||

tayorabhedato brahma samaM sarvatra saMsthitam |
sadasanmayagaM viShNuM jAnIhi vedavAdataH || 7||

tebhyo vilakShaNasturyA netirUpaH prakIrtitaH |
nirmohaH shivasaMj~nashcha svAdhInaM brahma tadbudhaiH || 8||

chaturNAM brahmasaMyoge svAnandaH kathyate budhaiH |
sa vai mAyAmayaH sAkShAdguNesho vedavAdibhiH || 9||