Vishnu Ashta Vimsathi Nama Stotramविष्णोरष्टाविंशतिनामस्तोत्रम् విష్ణోరష్టావింశతినామస్తోత్రమ్ விஷ்ணோரஷ்டாவிஂஶதிநாமஸ்தோத்ரம் ವಿಷ್ಣೋರಷ್ಟಾವಿಂಶತಿನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ વિષ્ણોરષ્ટાવિંશતિનામસ્તોત્રમ્ বিষ্ণোরষ্টাবিংশতিনামস্তোত্রম্ ଵିଷ୍ଣୋରଷ୍ଟାଵିଂଶତିନାମସ୍ତୋତ୍ରମ୍ വിഷ്ണോരഷ്ടാവിംശതിനാമസ്തോത്രമ്

Stotram Info:

Author : Krishna
Deity : Maha Vishnu > Vishnu
Source : UnKnown Source
Stotram Type : Ashta Vimsathi Nama Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Vishnu Ashta Vimsathi Nama Stotram In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Vishnu Ashta Vimsathi Nama Stotram In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Vishnu Ashta Vimsathi Nama Stotram In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Vishnu Ashta Vimsathi Nama Stotram In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Vishnu Ashta Vimsathi Nama Stotram In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Vishnu Ashta Vimsathi Nama Stotram In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Vishnu Ashta Vimsathi Nama Stotram In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Vishnu Ashta Vimsathi Nama Stotram In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Vishnu Ashta Vimsathi Nama Stotram In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

1 : Meaning In English (source 1) | stotraratna.sathyasaibababrother…

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

shrIviShNoraShTAviMshatinAmastotram

{|| shrIviShNoraShTAviMshatinAmastotram ||}
arjuna uvAcha
kiM nu nAma sahasrANi japate cha punaH punaH |
yAni nAmAni divyAni tAni chAchakShva keshava || 1||

shrIbhagavAnuvAcha
matsyaM kUrmaM varAhaM cha vAmanaM cha janArdanam |
govindaM puNDarIkAkShaM mAdhavaM madhusUdanam || 2||

padmanAbhaM sahasrAkShaM vanamAliM halAyudham |
govardhanaM hRRiShIkeshaM vaikuNThaM puruShottamam || 3||

vishvarUpaM vAsudevaM rAmaM nArAyaNaM harim |
dAmodaraM shrIdharaM cha vedA~NgaM garuDadhvajam || 4||

anantaM kRRiShNagopAlaM japato nAsti pAtakam |
gavAM koTipradAnasya ashvamedhashatasya cha || 5||

kanyAdAnasahasrANAM phalaM prApnoti mAnavaH |
amAyAM vA paurNamAsyAmekAdashyAM tathaiva cha || 6||

sandhyAkAle smarennityaM prAtaHkAle tathaiva cha |
madhyAhne cha japannityaM sarvapApaiH pramuchyate || 7||

| iti shrIkRRiShNArjunasaMvAde shrIviShNoraShTAviMshatinAmastotraM sampUrNam |

Visit http://www.webdunia.com for additional texts with Hindi meanings.